Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.977

Insolvence a příspěvek na bydlení

Odesláno: 
Otevřeno 1601 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
žena pracující na DPP nebo DPČ si vydělá max 10.000 měsíčně má dvě děti ve věku 6 a 9 let. Má manžela který nebydlí ve společné domácnosti, ten má trvalé bydliště na městském úřadu. Manžel pracuje dělá jako OSVČ a tato žena pobírá příspěvek na bydlení ve výši cca 9000 Kč, protože ji nájemní byt včetně energii stojí 12.000 Kč měsíčně.
Manžel platí insolvenci tak, že se plní na 36%. Této ženě začali najedou strhávat poslední 3 měsíce různé částky, byť její příjem v té době byl 6.500 Kč cca. Považuje se příspěvek na bydlení jako další příjem ze kterého lze strhávat nebo hradit insolvenci nebo je tento příspěvek nedotknutelný?
Může účetní strhávat v tomto případě ze mzdy peníze na insolvenci? Popřípadě jaké zákony to upravují?
Započítává se do nezabavitelného minima i manžel když nemá stejné trvalé bydliště? Vycházím z této informace: Každý z manželů má nárok na základní nezabavitelné minimum 6154,67 Kč, které se zvyšuje o 1538,67 Kč za manžela/manželku.
Další zvýšení je pak možné, za každé dítě, vůči kterému má jeden nebo oba manželé vyživovací povinnost (zvyšuje se u každého z manželů). pro rok 2017.
 
Dobrý den,

stěžejní v tomto případě je fakt, který z manželů v insolvenci; zda manžel, manželka či oba manželé společně.

Bez ohledu na další faktory je příspěvek na bydlení dle ust. § 317 občanského soudního řádu jednou z nezabavitelných sociálních dávek, tedy z tohoto příjmu nelze provádět žádné srážky.

Ve věci nezabavitelného minima se jeho výpočet řídí zákonem č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, nařízením vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách), zákonem č. 110/2006 Sb. , o životním a existenčním minimu, nařízením vlády č. 409/2011 Sb. , o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, zákonem č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, a nařízením vlády č. 407/2017 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným. Při kalkulaci nezabavitelných částek je nerozhodné, zda manžel s posuzovanou osobou žije ve společné domácnosti nebo nikoliv.

U vdané ženy s dvěma vyživovanými dětmi nelze v roce 2019 provést žádné srážky u příjmu nepřesahujícího 10 896, - Kč.
Pokud je však insolvenční řízení vedeno pouze na osobu manžela, nemůžou být ze mzdy manželky prováděny žádné tzv. insolvenční srážky, jelikož ona sama v insolvenci není. To však nevylučuje provádění exekučních srážek ze mzdy manželky, jelikož vůči ní je exekuční řízení nezastavilo, když překážka zahájené insolvence se vztahuje právě jen na manžela.