Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.104

Ztráta zaměstnání v insolvenci, oddluení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 1634 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Jsem 2 měsíce v insolvenci. Dárce platí 700 Kč a já 3500 z výplaty.
Dojížděl jsem do práce 50 km a v 11/2017 jsem si našel nové místo v bydlišti a začal pracovat. Vedoucí mi sliboval smlouvu, ale nakonec mi ji dal až v prosinci, s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Byl jsem tedy ve zkušební době.
Nyní od 02/ 2018 vzal restauraci nový majitel, s příslibem, že nás zaměstná. Opět jsem dostal pouze dohodu. Prosím o radu.
Co se stane, když mi smlouvu nedá, nebo ztratím práci. Nebudu mít z čeho platit ins. správci.
1 - Je možné, že mi insolvenci zruší?
2 - Pokud zruší, mohu i podruhé žádat o osobní bankrot?
3 - Může za mě platit ins. správci jiná osoba, pokud nebudu mít příjem?
A prosím poslední otázka. Pracuji za minimální plat.
4 - Může mi zaměstnavatel brát tringelty? Má na to právo? Děkuji vám za odpovědi.
 
Dobrý den,

1) Pokud nebudete hradit k rukám insolvenčního správce delší období, soud nařídí jednání k projednání postupu Vašeho insolvenčního řízení a může pro nesplnění podmínek oddlužení (předpoklad uspokojení věřitelů nejméně ve výši 30 %) Vaše oddlužení zrušit.

2) Ano, zákon nijak neomezuje počet podaných návrhů na povolení oddlužení v životě dlužníka. V takovém případě je třeba vyčkat pravomocného ukončení první ho řízení a následně lze podat nový insolvenční návrh.

3) Pokud nebudete mít žádný příjem, je možné uzavřít s jinou osobou darovací smlouvou / smlouvu o důchodu, kterou se Vám dárce zaváže poskytovat po dobu trvání oddlužení určitou částku.

4) Tringelt je v českém právním řádu považován za tzv. černý příjem, který není daněn apod. Tato problematika je čistě mezi Vámi a zaměstnavatelem; jakékoliv vymáhání bude neúspěšné, jelikož byste tím přiznal své nezákonné příjmy. Obecně však legálně platí, že veškeré tringelty by měl zaměstnavatel „vybrat“, přiznat jako příjem podniku a oficiálně Vám je vyplatit jako součást mzdy.