Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.353

Vymáhání dluhu z řemeslníka s exekucemi - vzal si zálohu na materiál a peníze zpronevěřil

Odesláno: 
Otevřeno 1032 x
1 odpověď
 
2011 mělo dojít u nás v rodinném domě v provedení topenářských, vodoinstalačních a kanalizačních prací od topenáře pana S. Vzal si zálohu 200.000 Kč na nákup potřebného materiálu, avšak s prací nikdy nezačal a zálohu nevrátil.
2012 jsme na něj podali trestní oznámení, avšak neúspěšně, prý neměl úmysl nás okrást. Bylo s ním zahájeno insolvenční řízení (dlužil na OSSZ, na alimentech, bankám). Insolvenční řízení proběhlo, správce prodal jeho jedinou nemovitost, uspokojil banku, my dostali cca 5.000 Kč, na zbytek - tedy 195.000Kč mi soud po ukončení insolvenčního řízení v roce 2015 vydal potvrzení o pohledávce, se kterým dotyčný souhlasil.
2016 jsem po dohadech, kdy se k placení neměl, donutila pana dlužníka zajít k notáři, kde jsme se dohodli na splátkovém kalendáři, měl rok na to, splatit první část dluhu - 60.000 Kč, nesplnil ani jednu splátku, rok uběhl a nic se neděje.
V současnosti neplatí, je na něj vedeno 9 exekucí a já nevím, jak nyní dále postupovat. Mám se přihlásit nějakému exekutorovi, případně jít za právníkem? Co vím, tak nelegálně dál provozuje činnost, která mu byla zastavena a majetek žádný nemá (na sebe psaný). Jsem na mateřské dovolené a ty peníze opravdu potřebuji.
Děkuji za radu.
 
Dobrý den, bohužel za daných okolností máte jedinou možnost, a to podat na podkladě upraveného seznamu pohledávek z insolvenčního řízení (potvrzení o pohledávce) exekuční návrh k některému z exekutorů, aby proti povinnému vedl exekuci. Je však otázka, zda bude pro Vás něco v dohledné době vymoženo, když je proti povinnému již vedeno více dřívějších exekucí. Toto si musíte zvážit.