Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.822.953

Dluh z podnikání manželky a exekuce na SJM - manžel o dluhu nevěděl

Odesláno: 
Otevřeno 452 x
1 odpověď
 
Z výpisu z katastru nemovitostí ČR (tedy KNČR) našeho rodinného domu, tedy RD jsem zjistil návrh věřitele na zřízení exekutorského zástavního práva z osobního dluhu manželky 1.500.000 Kč, poskytnutého 02/2017 bez mého vědomí. Řekla mi, že peníze použila na nájemné svého s. r. o. teď v konkursnín řízení. Tuším, proč věřitel nežádal můj souhlas a ani manželka (v tísni s velkým dluhem). Nikdy bych s takovým úvěrem (na notářském zápisu je 1,5 milionu, na účet přišel 1mil), nesouhlasil.
Ale je zapsán souhlas manželky s exekucí při nedodržení splátek dluhu, což se 01/2018 a na katastru je už exekuční plomba. Mám nějakou možnost obrany?
Chtěli jsme manželčiny dluhy vyřešit americkou hypotékou se splácením našich synů ale, zápis na katastru ji asi znemožní. Odeslal jsem věřiteli dopis s nesouhlasem s exekucí a že píšu hned, jak jsem to zjistil.
 
Dobrý den, nejprve pro Vaši informaci, exekutorské zástavní právo je zajišťovací prostředek, na jeho podkladě nelze nemovitost přímo prodat, a zřizuje se zejména kvůli zajištění pořadí při případném uspokojování z prodeje dotčené nemovitosti.
K Vašemu dotazu ohledně obrany, sdělení věřiteli s Vaším nesouhlasem s dluhem je správný krok (viz ust. § 732 o. z. Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.), má však význam až v prováděné exekuci.
Určitý prostor obrany mohl být v napadení exekučního titulu – notářského zápisu např. z hlediska jeho (bez) vadnosti; v posouzení účinnosti tohoto postupu bych Vás však odkázala na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).