Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.774.387

Zadlužení bývalého majitele nemovitosti těsně před prodejem a úhrada dluhu novým majitelem jako prevence zabavení bytu, domu, nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 871 x
1 odpověď
 
Koupení bytu: soused kupoval dům přes RK. Před koupením nemovitosti si RK na katastrálním úřadě ověřila, že byt je opravdu vlastnictvím prodávající osoby a že na nemovitost není uvaleno zástavní břemeno. Vše bylo v den podpisu smlouvy v pořádku.
Proběhlo sepsání smlouvy, zaslání částky za nemovitost na účet prodávajícího. Vše se zdálo v pořádku až do vcelku krátké doby, kdy se ozval exekutor a vymáhal na novém majiteli nemovitosti částku 500.000 Kč! Je to neuvěřitelné, ale soused aby o nemovitost nepřišel musel dluh za bývalého majitele uhradit. Tito, částku kterou za nemovitost obdrželi již utratili a neměli z čeho sousedovi částku vrátit. Soused je bohatý, měl určitě vztek, jinak ho to ale nijak nepoznamenalo.
Jak postupovat, aby nás takto, nebo ještě jinak, např. na poslední chvíli , kdyby si na nemovitost, tedy ručením touto nemovitosti, vzali bývalí majitelé půjčku nebo hypotéku a v době prodeje i když bychom si na katastru v den kdy by se podepisovala smlouva šli zkontrolovat, že na nemovitosti není uvaleno břemeno, byt jsme koupili a po krátké době na katastru na nemovitostí naskočilo zástavní právo pro nějakou banku nebo jiný subjekt. Děkuji.
 
Dobrý den, ano, toto se může stát. Abyste předešli nemilému překvapení, lze se informovat přímo z katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí se mj. řídí zásadou priority a dokud se neukončí dříve zahájené řízení, neproběhne řízení pozdější. Této skutečnosti lze využít, neboť pokud je vedeno ohledně nemovitosti jakékoliv řízení, je tato skutečnost patrná na příslušném listu vlastnictví v části A vlevo, kde se objeví písmeno P (plomba). Každé řízení má rovněž svou spisovou značku, která je u plomby uvedena. Tak víte, že se s nemovitostí „něco děje“. Jelikož je katastr seznam veřejný, můžete požádat o opis listin ze sbírky listin k tomuto řízení a zjistit, oč se jedná.