Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.180.477

Rozdělení neoprávněné odměny insolvenčního správce mezi věřitele - zmatečné rozhodnutí soudu

Odesláno: 
Otevřeno 340 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu s následující situací. Během listopadu 2017 jsem splatil 100 % pohledávek nárokovaných věřiteli v insolvenčním řízení. Kromě pohledávek jsem zaplatil také 1089 Kč za každý měsíc práce insolvenčního správce a také 302,50 Kč za každou přihlášku. Po splacení všech závazků insolvenční správce podal soudu zprávu o splnění oddlužení. Soud tedy vydal usnesení, ve kterém přiznal správci odměnu 1089 Kč za každý měsíc, nepřiznal však odměnu 302,5 Kč za každou přihlášku. Insolvenční správce se proti tomuto usnesení odvolal. Nyní soud vydal usnesení, ve kterém tuto odměnu opakovaně nepřiznal a danou částku (kterou jsem já správci zaplatil) přikázal rozdělit mezi věřitele. Tento postup bych chápal, pokud by oddlužení skončilo po pěti letech a nebylo uhrazených 100% pohledávek. V mém případě jsem ale již vše svým věřitelům zaplatil, částka by tedy dle mého názoru měla být vrácena mně.
V usnesení je uvedeno, že proti tomuto bodu není odvolání přípustné.
Jak se mohu bránit proti této nespravedlnosti?
Děkuji
 
Dobrý den,

soud bohužel asi přehlédl fakt, že věřitelé již byli plně uspokojeni.
Doporučuji co nejdříve zaslat insolvenčnímu soudu dopis se sdělením, že se domníváte, že jeho rozhodnutí je zmatečné, když věřitelům by již nemělo být hrazeno ničeho, jelikož v rámci insolvenčního řízení byli 100% uspokojeni, a žádáte o vydání opravného usnesení ve věci.

Plnění, které by dostali samotní věřitelé, pokud by jim insolvenční správce vyplatil více, než kolik činil jejich nárok, by bylo posuzováno jako bezdůvodné obohacení na straně věřitelů (ačkoliv ti sami by nastalou procesní situací nemohli nijak ovlivnit).