Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.502.005

Exekuce pro dluh z doby podnikání OSVČ a zastavení exekuce zaplacením jistiny

Odesláno: 
Otevřeno 496 x
1 odpověď
 
Manželka za svého podnikání jako OSVČ se dostala do finančních problémů. V současné době má dluh na VZP, OSSZ a dva úvěry v KB vyčíslení níže.
Svou činnost pozastavila a je 07/2016-01/2018 zaměstnaná. Na OSSZ a KB má exekuce.
Z platu jí jdou srážky ze mzdy samozřejmě většina na OSSZ a něco málo na jednu exekuci KB. V současné době nám exekutor u jedné exekuce KB hrozí, že předal pohledávku k dalšímu vymáhání tj. dojde k zabavení movitých věcí. Snažíme se s ním domluvit na postupném splacení jistiny pohledávky třeba ve třech větších splátkách, ale i když se tváří, že dohoda je možná, tak když jsme zavolali v daný termín dle dohody, tak najednou vše bylo jinak a tvrdí, že už je schváleno, že přijdou k nám domů. Předtím tvrdil, že je tato akce pozdržena do data, kdy si zavoláme. Mění své názory. Dnes (31.01.2018) mu máme znovu volat kvůli dohodě, ale nevěříme, že bude dohodnuté splněno. A že i když bychom sehnaly peníze na tuto menší exekuci, kterou aktivně teď řeší, tak že bude za měsíc situace stejná kvůli velké exekuci, ale tam určitě částku neseženeme. Nemáme žádný majetek, standardně vybavený nájemní byt 60 m2, kde není v zásadě co brát.
Jak máme postupovat s exekutorem, jestli se urputně dál snažit o dohodu a jednat i o splácení druhé exe a nebo si nechat zabavit věci a poté jednat o zbytku na splácení?
Je pravda, co exekutor tvrdí, že když zaplatíme jistinu u pohledávky, tak se exekuce zastaví a my pak už budeme splácet jen úroky dle dohody?
Bylo by řešením a je to možné zažádat o oddlužnění?
OSSZ k 10.11.2017 ... 58.997,- exekuce
VZP k 21.11.2017. 105.757,- zatím bez exekuce
KB .... 157.374,- exekuce (jistina 77.500,-)
KB .... 549.394,- exekuce (jistina 238.500,-)
Příjem 26.000,- hrubého
Velmi děkuji.
 
Dobrý den,

primárně upozorňuji, že něco jako splátkový kalendář s exekutorem neexistuje. Soudní exekutor musí ze zákonné povinnosti postupovat tak, aby vymohl dlužnou částku pro věřitele co nejefektivněji a za použití všech zákonných prostředků, které má.
Jedním z těchto prostředků je i tzv. mobiliární exekuce, o níž Vás dopředu exekutor nemusí nijak informovat – vydá exekuční příkaz postižením movitých věcí a mobiliární exekuci provede.
Ohledně uhrazení jistiny a následném splácení úroků platí totéž co jsem uvedla výše, tedy exekutor může mobiliární exekuci nařídit kdykoliv.

Návrh na povolení oddlužení by v dané věci mohl pomoci, ovšem je na zvážení, zda nebude třeba, abyste podali společný návrh manželů, jelikož pokud nemáte nijak upraveno společné jmění manželů a dluhy vznikly za dobu trvání manželství, odpovídají za ně společně a nerozdílně oba manželé; pokud by tedy insolvenční návrh podala manželka, na Vás se toto vztahovat nebude a věřitelé budou pohledávky vymáhat na Vás. Podmínky zjištění úpadku naplněny budou, když manželka má (i) více věřitelů, (ii) závazky jsou více než 30 dní po splatnosti (což exekučně vymáhané jsou vždy) a (iii) tyto platby není schopen plnit, tedy je předlužena.