Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.826.713

Zrušení insovence bývalé manželce (OSVČ dluhy) a hrozba zabavení majetku exmanžela (majetek získaný před manželstvím)

Odesláno: 
Otevřeno 259 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manželce bylo schváleno soudem v insolvenčním řízení oddlužení. Po té jsme se rozvedli a ona přestala splácet. Do dluhů se dostala jako OSVČ a já nikde nefiguruji.
Nemovitý majetek jsem již vlastnil před uzavřením manželství a vlastním ho dál. Když jí bude insolvence zrušena, můžu s tím mít problémy i já, popř. Jaké. Trvalé bydliště již u mne také nemá. Bohužel uvedené dluhy udělala v době manželství. Moc děkuji.
 
Dobrý den,

obecně platí, že pokud jste neměli jakkoliv zúžené či upravené společné jmění manželů, odpovídáte za dluhy vzniklé za dobu trvání manželství oba společně a nerozdílně.

Součástí společného jmění manželů jsou i dluhy, které kterýkoli z manželů za trvání manželství nabyl, kromě těch, které se týkají majetku, jenž náleží jednomu z manželů (a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku), nebo těch, které se týkají dluhů, jež převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních potřeb rodiny. Dluhy vytvořené při běžném životě manželů jsou tedy většinou dluhy společné.

V případě, kdy by soudní exekutor chtěl postihnout jakýkoliv Váš majetek či příjem, Vaší obranou by pak v souladu s § 732 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, mělo být zaslání písemného nesouhlasu věřiteli a soudnímu exekutorovi, ve kterém uvedete, že jste k daným úvěrům nikdy nedal souhlas, závazky vznikly výlučně z podnikatelské činnosti bývalé manželky a přesahovaly poměry obvyklé.

Problematice se již věnovali kolegové v článku „Dluh manžela bez souhlasu manželky - patří do SJM? (§ 732 nový občanský zákoník 2014) “, který naleznete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/rodinne-pravo/spolecne-jmeni-manzelu/19435-dluh-manzela-bez-souhlasu-manzelky-patri-do-sjm-732-novy-obcansky-zakonik-2014.html.