Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.640.706

Neukončení skoro splacené insolvence z důvodu dědění majetku dlužníkem v oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 878 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v 12/2012 mi bylo schváleno insolvenční řízení splátkovým kalendářem, které bylo řádně plněno (cca 80%), poslední srážka ze mzdy byla provedena v lednu 2018.
2017 jsem zdědila 1/6 podílu nemovitosti, která nebyla doposud odprodána. Insolvenční správkyně nechce požádat soud o ukončení insolvenčního řízení, dokud nebude podíl odprodán. Je neodkoupení podílu důvodem pro neukončení insolvenčního řízení soudem?
 
Dobrý den,

postup správce ohledně ukončení insolvenčního řízení je s největší pravděpodobností správný – řízení jako takové by nemělo být ukončeno do doby, než bude zděděný majetek, který náleží do majetkové podstaty, zpeněžen a rozvržen mezi nezajištěné věřitele.

Insolvenční správkyně však nyní, po ukončení 60. měsíce trvání oddlužení splátkovým kalendářem, musí vyzvat Vašeho zaměstnavatele, aby již nadále neprováděl žádné srážky z Vaší mzdy (počínaje 01.02.2018) ; zároveň správkyni od února 2018 již nenáleží žádná odměna.

Ve Vaší situaci doporučuji zaslat žádost soudu (nikoliv správkyni), ve které požádáte o osvobození od placení zbytku dluhů dle ust. § 414 odst. 1 insolvenčního zákona. Zároveň soud požádejte o jeho stanovisko k ukončení insolvenčního řízení za situace, kdy jste zdědila podíl na nemovitosti, vydala jej správkyni ke zpeněžení, ale ta do ukončení 60. měsíce plnění splátkového kalendáře tento podíl nezpeněžila, ačkoliv Vy jste veškeré podmínky oddlužení dané zákonem řádně splnila.