Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.724.029

Exekuce a postoupení, přeprodej pohledávky - náklady exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 529 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Prosím, jak je to s náklady exekučního řízení i s exekučním řízením samotným, když je pohledávka věřitelem prodána (postoupena) někomu jinému. Jaký je potom vztah mezi exekutorským úřadem a novým věřitelem.
Kdo může eventuálně zastavit exekuční řízení a kdo pak hradí náklady.
Děkuji.
 
Dobrý den, prokáže-li nový oprávněný své nástupnictví, exekutor s ním dále jedná jako s oprávněným, tj. nový subjekt vstupuje do práv a povinností původního subjektu. Exekuční řízení zastavuje exekutor nebo exekuční soud v zákonem stanovených případech (ust. § 55 zák. č. 120/01 Sb. exekuční řád, ust. § 268 zák. č. 99/63 Sb. , občanský soudní řád). Náklady hradí ten z účastníků, kdo zastavení zavinil.