Počet stránek ve webu: 43.147


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.510.493

Osobní bankrot dlužníka úvěru a zaplacení dluhu ručitelem - jak se tomu vyhnout?

Odesláno: 
Otevřeno 382 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Jsem spoludlužník na čerpání úvěru ze stavebního spoření SS. Dlužník vyhlásil osobní bankrot a stavební spořitelna po mně chce uhradit nesplacenou částku ve výši cca 60.000 Kč. Je její postup správný? Můžu pokračovat v dlužníkem nastavených měsíčních splátkách, nebo jsem povinen uhradit celou částku najednou?
 
Dobrý den,

postup stavební spořitelny je správný, když Vy jako spoludlužník ručíte za úhradu celého dluhu stejně, jako byste byl hlavním dlužníkem, tedy společně a nerozdílně, přičemž obvykle bývá jedním z důsledků zjištění úpadku byť jednoho ze spoludlužníků zesplatnění celého úvěru (toto ustanovení je obsaženo v samotné úvěrové smlouvě a anebo obchodních podmínkách, kterými se řídí).

Pokud Vás vyzvala k okamžité úhradě, jste povinen je také v určené lhůtě uhradit. Nic však nebrání tomu, abyste stavební spořitelnu písemně požádal o splátkový kalendář shodný s původním plánem splátek.

Stavební spořitelna tomuto návrhu nemusí vyhovět, ale obvykle tomu tak bývá. S písemnou žádostí o povolení splácení dlužné částky však neotálejte; pokud byste s ní otálel, věřitel by tím spíše nemusel Vaší žádosti o stanovení splátek vyhovět.