Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.181.768

Zrušení exekuce ručitelem na hlavního dlužníka - postup, návod

Odesláno: 
Otevřeno 735 x
1 odpověď
 
Dobry den,
vzal jsem půjčku za přítele s ručitelem. Půjčka byla na mém jménu. Bohužel se po chvíli ukázalo, že osoba, pro kterou byl tento úvěr převeden, přestala platit splatky zpět. V té době jsem byla v zahraničí a nezískala jsem žádné informace o tom, že žádné splátky nebyly uhrazeny.
Mezitím, po několika upomínkách, ručitel vyplatil celý úvěr a pak mi dal soudní příkaz, aby vrátil celou částku. Bohužel podle smlouvy jsem jako dlužník. Nesdílím tuto skutečnost.
Bohužel mezitím mi ručitel dal udalost pro soud a stal se věřitelem. Byl jsem potrestán zločineckou exekucí provedenou libereckým exekutorskym uradem. V současné době exekuce je vedena srážkama ze mzdy. Mezitím jsem s věřitelem uzavrel dohodu, že zaplatím všechno primo němu a on s tim souhlasil, a potvrdil že exekuce, která uz bude trvat asi 2 roky, zrusi. Bohužel, nevím, jaké kroky potřebuji podniknout. Jediné, co potřebuje, je návštěva exekutora a podepsání provedení popravy? Budou účtovány další náklady? Myslím si, že náklady na řízení by měly být uz splaceny po dobu dvou let. Žádám o radu a případnou pomoc.
S pozdravem
Lenka
 
Dobrý den Lenko, pokud jste se dohodli s věřitelem (oprávněným), že mu uhradíte celý zbytek vymáhané pohledávky, sdělte tuto skutečnost exekutorovi s dotazem, jakou výši neuhrazené pohledávky (je již částečně hrazena ze mzdy) eviduje, tj. kolik ještě oprávněnému přesně dlužíte. Po úhradě této částky oprávněnému musí oprávněný exekutorovi sdělit, že již byla vymožená celá dlužná částka (toto si raději ověřte) ; exekutor následně vydá Příkaz k úhradě nákladů exekuce, v němž vyčíslí své náklady a případný nedoplatek na nákladech. Upozorňuji, že odměna exekutora se dle zákona vypočte i z částky, kterou hradíte přímo oprávněnému, a tuto odměnu plus případné neuhrazené hotové výdaje musíte uhradit. Pokud byste s částkou nesouhlasila, můžete následně podat do Příkazu námitky do 8 dní od jejich doručení. Po nabytí právní moci dotčeného Příkazu a úhradě veškerého plnění v Příkazu stanoveného exekutor exekuci skončí. O tom Vás musí informovat, avšak pouze na Váš dotaz.