Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.145.202

Nezabavitelné minimum insolvence a exekuce 2018 - kolik Kč, jaká částka?

Odesláno: 
Otevřeno 577 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Dočetla jsem se, ze od nového roku se ma měnit nezabavitelná část příjmu - tj. platu a mzdy na insolvencni a exekuční srážku. Ale zatím jsem se nedovedla jak velká srážka bude.
Děkuji.
 
Dobrý den,

ano, základní nezabavitelná částka se od 01.01.2018 mírně zvýšila.

Nezabavitelná částka se kalkuluje jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (ve výši 3 410, - Kč, kde v roce 2018 oproti roku 2017 nebude změna) a částky normativních nákladů na bydlení (ta se pro rok 2018 zvyšuje na 5 928, - Kč z dosavadních 5 822, - Kč. Nezabavitelná částka bude v roce 2018 činit 6 225,33 Kč namísto dosavadních 6 154,67 Kč. Částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (tedy po odečtení nezabavitelných částek), stanovíme obdobně jako součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako součet částky 3 410, - Kč a částky 5 928, - Kč, činí tedy 9 338, - Kč oproti dosavadním 9 232, - Kč.
Pokud je např. Vaše čistá mzda vyšší než cca 15 500, - Kč a nemáte žádnou vyživovací povinnost, zůstane Vám v roce 2018 každoměsíčně 9 232,00 Kč (tedy o 106, - Kč více než v roce 2017).

V tomto ohledu doporučuji kalkulačku Exekutorské komory ČR, která tuto změnu již plně reflektovala (http://ekcr.cz/?p=kalkulacka_1) – u insolvenčních srážek je nutno zadat, že se jedná o přednostní srážky.