Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.778.209

Exekuce vážně nemocné matky žijící u potomka - může exekutor zabavit věci nedlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 666 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Mojí matce byla 11/2017 diagnostikována smrtelná forma rakoviny. Protože již nemůže chodit do práce, tak z nemocenského příspěvku není schopná platit ani nájem a ani své dluhy, rozhodli jsme se, že ji necháme dožít u mojí sestry doma.
Moje matka má trvalý pobyt nahlášený na městské radnici, protože není vlastníkem nemovitosti a ukončila podnájem.
Nyní se jen bojíme, aby exekutoři nezačali vymáhat dluhy skrze majetek mojí sestry, protože matka má u ní nahlášený pobyt kvůli nemocenské.
Mockrát děkuji předem za radu, nevím na koho bych se už obrátil. Příspěvek vám samozřejmě pošlu na účet.
 
Dobrý den, je mi líto, že se Vaše maminka dostala do této situace a rozumím tomu, že jí chcete se sestrou pomoci. Pokud bude proti Vaší mamince zahájena a vedena exekuce, doporučuji bezodkladně po obdržení dokumentů exekutora podat návrh na její zastavení z důvodů nemajetnosti Vaší maminky, v němž bude třeba nemajetnost vylíčit a doložit. Pokud má Vaše maminka trvalé bydliště hlášené na městském úřadu (ohlašovně), pak je třeba se s úřadem předem domluvit, sdělit jim, že je možné očekávat dokumenty od exekutora a že si je budete vyzvedávat (na plnou moc). Ohlašovna totiž jinak písemnosti osob zde hlášených zpravidla ihned zasílá zpět exekutorovi, v lepší případě nechává marně uplynout 10 dní pro doručení a následně písemnosti zasílá zpět. Pak se obvykle stává, že se takový adresát o tom, že je proti němu vedena exekuce, dlouho nedozví a nemůže dále uplatňovat svá práva.
K Vašemu dotazu stran majetku Vaší sestry: pokud se bude Vaše maminka v jejím obydlí zdržovat, je možný předpoklad exekutora, že se zde nacházejí také movité věci Vaší maminky a může je legálně přijít zajišťovat; při zajišťování exekutor (jeho zaměstnanec) zpravidla na místě nerozhoduje, zda se jedná o věci Vaší maminky (povinné) či věci třetí osoby, a odkáže třetí osobu na tzv. návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Záleží na praxi toho kterého exekutorského úřadu, některé ani mobiliární exekuce nedělají, ale jiné jsou na ně specialisty a lze je očekávat vždy. Uvedenému postupu se tak bohužel nelze zcela vyvarovat, doporučuji však předem shromáždit veškeré dokumenty, které budou prokazovat vlastnictví věcí Vaší sestry či někoho dalšího, neboť těmi pak lze úspěšně odůvodnit uvedený návrh na vyškrtnutí. Pro Vaši informaci uvádím, že dle zákona jsou navíc některé věci povinného z exekuce zcela vyloučeny a exekutor je postihnout nesmí, např. :
a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.