Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.851.361

Povinnost insolvenčního správce vyhotovit výpis o stavu oddlužení na žádost dlužníka v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 1036 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Má přítelkyně je od října 2016 v oddlužení, pravidelně je jí odčítána ze mzdy nemalá částka a již delší dobu se snaží spojit se svým insolvenčním správcem, který nekomunikuje.
Chtěl bych se zeptat, zda má právo dostávat od správce nějaký výpis o stavu oddlužení, podobně jako je to při splácení úvěru, apod.
Prosím ještě o informaci, jaké jsou případně další povinnosti insolvenčního správce směrek k dlužníkovi po stanovení usnesení o oddlužení.
Moc děkuji.
 
Dobrý den,

pokud dlužník v oddlužení chce znát stav splácení jeho závazků, insolvenční správce jej obvykle zašle byť i k emailové anebo telefonické žádosti, dlužníkovi. Povinnost předkládat zprávu dlužníkovi zákon neukládá.

Pokud dlužník již o přehled správce požádal a ten jeho žádosti nevyhověl, nezbývá než s totožnou žádostí obrátit na insolvenční soud, který si takovou zprávu od správce vyžádá oficiální cestou.

Zároveň je vhodné sledovat i insolvenční rejstřík, správce má obvykle soudem stanovenu lhůtu k předkládání zprávy o plnění oddlužení soudu, obvykle ve frekvenci 1x6 měsíců či 1x 12 měsíců.
Ohledně povinností správce je stěžejní ust. § 36 insolvenčního zákona, které stanoví, že správce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, čímž se dle mého názoru řadí i komunikace s dlužníkem.