Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.253

Společný majetek manželů SJM a insolvence, oddlužení, osobní bankrot

Odesláno: 
Otevřeno 1504 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o odpověď na několik otázek ohledně společného majetku manželů, tedy SJM po rozvodu manželství, kdy jeden z vlastníků si vyřizuje insolvenci.
Vlastníme stejným dílem dům společně s bývalým manželem. Dům je zatížený hypotékou. Je to můj rodný dům, žijí tam moji rodiče. Já i bývalý manžel tam nebydlíme. Pokud vstoupí do insolvence, jak to prosím s tímto majetkem bude? V současné době platí hypotéku bývalý manžel, já jsem bohužel spoludlužník. Chtěla bych převzít hypotéku, pokud to udělám a vše budu řádně platit, může nám banka nebo jiní věřitelé dům zabavit? Je možné v době insolvence dům prodat? Vzhledem k tomu že je dům zatížený hypotékou, musel by se koupí uspokojit věřitel - banka, nebo se peníze dělí mezi všechny věřitelé? Pokud se z prodeje zaplatí hypotéka a zůstane ještě nějaká suma, propadne polovina (náležící manželovi) dalším věřitelům? Ještě jedna věc, je možné dům darovat když je zatížený hypotékou? (darující - manžel, obdarovaný - já případně naše děti - věk 15 let) Pokud ano je nutné to provést před insolvencí, nebo to může být i během insolvence?
Děkuji Vám velmi za Vaši odpověď.
 
Dobrý den,

v insolvenčním řízení může insolvenční správce zpeněžit pouze tu polovinu majetku, jejímž vlastníkem je Váš bývalý manžel, a to k pokynu zajištěného věřitele (banky).

U zpeněžení zajištěného majetku platí, že jeho prodejem se upokojují pohledávky zajištěného věřitele (zajištěných věřitelů, je-li jich více, dle pořadí vzniku zajištění).

Pokud by bývalý manžel svůj podíl daroval, insolvenční správce by toto jeho jednání soudně napadl, když insolvenční správce může v insolvenčním řízení napadnout převody majetku učiněné ve prospěch osoby blízké v době posledních 3 let pře zjištěním úpadu. Nehledě na fakt, že většina bank má ve smlouvách klauzuli o tom, že převody zajištěného majetku podléhají souhlasu banky a v opačném případě účtují vysoké smluvní pokuty. Pokud by bývalý manžel daroval svou polovinu domu Vám, insolvenční správce by také mohl tento úkon napadnout, pokud by byl učiněn ve lhůtě 1 roku před zjištěním úpadku; nadto by darování Vám bylo zatíženo 15% daní, jelikož nejste osoba blízká, přičemž obvyklá cena nemovitosti by musela být stanovena znaleckým posudkem, který byste byli povinni nechat zpracovat a předložit finančnímu úřadu.

Darovat polovinu nemovitosti bývalého manžela již za trvání insolvenčního řízení nelze; dispoziční oprávnění k takovému majetku náleží osobě insolvenčního správce a pokud by bývalý manžel darovací smlouvu uzavřel, katastr nemovitostí by vklad vlastnického práva zamítl.

Pokud v domě nemají Vaši rodiče zřízeno věcné břemeno užívání, doporučuji jej zřídit, a to k oběma podílům – Vašemu i podílu bývalého manžela (opět platí, pokud toto jednání smlouva s hypoteční bankou nevylučuje).

V této věci doporučuji kontaktovat advokáta, který s Vámi danou situaci probere a zejména bude schopen posoudit obsah hypoteční banky, výši dluhů, možností převodu či převzetí dluhu. Jejich seznam naleznete na webu http://www.advokatikomora.cz – jedná se o úplný seznam advokátů zapsaných Českou advokátní komoru.
 
Dobrý den, děkuji Vám za zodpovězený dotaz. Prosím Vás, pokud bychom se rozhodli dům prodat, což vidím jako nejschůdnější řešení, co by pak následovalo kvůli případné insolvenci? Píšete že z pozice daru by insolvenční správce mohl 3 roky zpět u osoby blízké a 1 rok u osoby cizí napadnout v insolvenčním řízení tuto skutečnost. Je tomu tak i v případě prodeje domu nějaké cizí osobě? Je tam také nějaká časová lhůta? Pokud by se podařilo prodat dům za částku odpovídající hypotéce a navíc ještě řekněme 100000, tyto peníze by náleželi po zaplacení hypotéky oběma majitelům (já a manžel) rovným dílem. Pokud je nějaká lhůta, kdy nesmí k prodeji dojít jak zminuji víše, může i zpětně insolvenční správce požadovat, část vyplacených peněz manželovi v této době, pro uhrazení věřitelům? A je eventuelně možné aby se výplaty jeho zbývajícího podílu zřekl ve prospěch druhého majitele, tedy mě, nebo je daroval dětem? Moc děkuji za Vaši radu.
 
Dobrý den,

pokud dojde k prodeji domu za adekvátní kupní cenu a z této ceny budou uspokojeni věřitelé, insolvenční správce takové jednání napadat nebude, neboť nedojde ke krácení věřitelů.

Pokud bude dům prodán, z kupní ceny uhrazen závazek hypoteční bance a přebytek kupní ceny by si bývalý manžel ponechal (stejně tak je daroval Vám či dětem) a neuspokojil své věřitele, toto jeho jednání může být insolvenčním správcem napadnuto pro krácení věřitelů.
 
Děkuji velmi za odpověď. Ještě mám poslední dotaz ohledně hypotéky, který s touto záležitostí nepřímo souvisí. Co se domu, zatíženého hypotékou, týče máme ho ve vlastnictví oba dva stejným dílem. Co se hypotéky týče, manžel je v hypotéce vedený jako dlužník, a já spoludlužník. Ve vypořádání po rozvodu máme stanoveno, že jsme majitelem nemovitosti rovným dílem a hypotéku budeme splácet oba dva rovným dílem. (já bych měla zasílat peníze na jeho účet, a banka by si pak z jeho účtu peníze na hypotéku inkasovala) Realita je však taková, že manžel platí hypotéku celou - jak bylo sjednáno v bance, a neplatí mi alimenty, což vychází přibližně na stejné peníze. Navíc při jeho platební morálce je pro mě zasílání peněz na jeho účet velké riziko. Jak jsem již psala, bývalý manžel uvažuje o insolvenci. Je možné převzetí hypotéky - (vyvázání bývalého manžela z hypotéky) považovat z pozice vypořádání majetku za koupi jeho poloviny společné nemovitosti? Myslím to tak, že já převezmu jeho část dluhu, a tím si vlastně koupím jeho polovinu domu? Samozřejmě s veškerými právními náležitostmi. Nebo si musím od něj fyzicky tu polovinu domu koupit, či mi ji on musí darovat, abych měla celou nemovitost ve vlastnictví já ale taktéž celá hypotéka by byla pouze moje? Pokud to jde, podléhá pak tato koupená polovina dani z nabitých peněz ve výši 4%? Prosím ještě jedna věc, může tuto skutečnost v případě budoucí insolvence napadnout insolvenční správce? Pokud ano, jaká lhůta by musela být dodržena aby se takto nestalo? Máme spolu 2 děti a bývalý manžel má z nového vztahu další dítě. Celé by se to dalo zdůvodnit, že se takto nestalo z pozice budoucí insolvence ale kvůli případnému dědickému právu, jelikož dům je můj rodný dům, žiji v něm moji rodiče, a já bych nechtěla aby měl na něj jakýkoliv nárok jeho nový potomek. Děkuji Vám předem za zodpovězení mojich otázek.
 
Dobrý den,

stěžejní ve vypořádání vzájemných vztahů je, zda s Vaší dohodou o rozdělení majetku a závazků souhlasila též hypoteční banka. Pokud k takové dohodě souhlas neudělila, není vůči ní jakož i všem třetím osobám, které s takovou dohodou nedali souhlas, neúčinná.

Zároveň si dovoluji upozornit, že výživné na nezletilé děti nelze jakkoliv započítávat, jelikož výživné je příjmem dítěte (placeným k rukám příslušného rodiče) a vypořádání majetku je vztahem Vy vs. bývalý manžel.

Případné převzetí hypotečního úvěru možné je, podmínky však v tomto ohledu stanoví příslušná hypoteční banka, jelikož tato změna musí být učiněna dodatkem ke stávající hypoteční smlouvě.

Pokud bude výše zůstatkové hypotéky (resp. její polovina) odpovídat hodnotě převáděného podílu na nemovitosti, insolvenční správce takové jednání nebude mít šanci napadnout, jelikož se jednalo o přiměřené protiplnění.

Pokud však hodnota převáděného podílu převyšuje nedoplatek poloviny hypotéky, bude třeba bývalému manželovi tuto částku uhradit a ten je povinen z této částky rovnoměrně uspokojit své věřitele – v opačném případě by se ze strany Vašeho bývalého manžela mohlo jednat o trestný čin zvýhodnění věřitele (stejně tak pokud by si částku ponechat anebo ji např. někomu darovat).

Argumentace případnou dědickou posloupností v tomto případě zcela neobstojí, když na toto mělo ýt pamatováno již při dělení majetku po rozvodu.