Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.660.012

Dobrovolné předčasné splacení insolvence 100% dluhu a odměna insolvenčního správce

Odesláno: 
Otevřeno 1202 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
prosím o informaci postupu při předčasném splacení celé výše dluhu a informaci o nároku odměny insolvenčního správce při předčasném splacení.
děkuji
 
Dobrý den,

dlužník v době schválené oddlužení samozřejmě může uhradit celý zjištěný dluh předčasně, přičemž soud je oprávněn zkoumat, kdo a z jakých zdrojů „zbytek dluhu“ uhradil.

Ohledně odměny insolvenčního správce je nutno vycházet z konkrétního případu, přičemž v tomto ohledu e postup jednotlivých soudů stále rozkolísaný.
 
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Předčasné uhrazení dluhu nastane stanovenými srážkami, protože dluh nebyl vysoký (do 300.000,-). Pro insolvenci jsme se rozhodli z důvodu nemožnosti vyřešit jinou cestou (neustálé navyšování dluhu-sankcemi). Prosím jak tedy pokračovat po srážce, kterou bude dluh uhrazen (je třeba učinit jakési kroky, anebo půjde vše automaticky). A co se týče správce, ten si již nyní sráží jakési "zálohy na odměny"a tím prodlužuje dobu doplacení dluhu, takže nevím co si o tom myslet.
děkuji
 
Dobrý den,

v tomto případě bude náležet správci odměna pouze za ty měsíce, kdy reálně splátkový kalendář trvá.
Tedy poslední měsíc, za který mu bude náležet odměna, je tedy ten měsíc, ve kterém dosáhne uspokojení věřitelů 100 %.

Ohledně záloh na odměny – tyto byly do insolvenčního zákona přidány s účinností od 01.07.2017, nejedná se tedy o „výmysl“ insolvenčního správce, ale zákonný požadavek vyplývající z aktuálního znění ust. § 38 odst. 6 insolvenčního zákona.
Insolvenční správce je povinen nyní uložit z měsíčních splátek částku odpovídající jeho odměně a náhradě hotových výdajů za dobu 6 měsíců jako zálohu na úhradu své odměny a náhrady hotových výdajů. Tyto uložené zálohy však jsou při ukončení insolvenčního řízení vyúčtovány.
 
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Prosím ještě tři otázky.
1-Pokud si insolvenční správce účtoval odměny v řízení ještě před soudním povolením oddlužení, je toto v pořádku?
2-Jaký je strop pro náhrady hotových výdajů insolvenčního správce?
3-Po 100% uspokojení věřitelů bude zastavení srážek, výmaz z rejstříku, apod. vyřizovat is?
děkuji
 
Dobrý den,

správci náleží odměna od měsíce, ve které soud zjistil Váš úpadek, což je explicitně uvedeno v daném usnesení.

Ohledně výmazu z rejstříku – pokud jste tím mínil insolvenční rejstřík, tak údaje o proběhlém insolvenčním řízení zůstávají v insolvenčním rejstříku ještě po dobu 5 let od právní moci rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení ukončuje. Následně soud sám dle ust. § 425 insolvenčního zákona údaje od dlužníkovi znepřístupní.

Pokyn k zastavení srážek ze mzdy dlužníka insolvenční správce zašle ihned, jakmile dojde ke 100 % uspokojení věřitelů; pokud by i poté na účet majetkové podstaty byly zaměstnavatelem srážky poukázány, náleží již Vám a správce je povinen Vám je vydat.

Ohledně hotových výdajů má správce v souladu s vyhláškou nárok na paušální náhradu výdajů ve výši 150, - Kč + DPH měsíčně.