Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.930

Exekuce bez právního důvodu a anulování nezákonné exekuce - postup, kde požádat?

Odesláno: 
Otevřeno 300 x
1 odpověď
 
Vyhrála jsem spor o byt, na základě soudu na vyklizení bytu, kdy jsem se v něm nemohla zdržovat. Došlo k návhu na exekuci, i když jsem žádný dluh nenechala.
Důvod domnělého nedoplatku: Odhlášení od zdravotní pojištovny pro odchod do zahraničí, zde jsem mimo jiné absolvovala operaci ruky nebo dopravní podnik, i když jsem byla v zahraničí a jezdit jsem nemohla, ten jsem pro nicotnost uhradila, nebo pokuta za kritiku soudu-rozhodoval o nezákonném rozhodnutí soudu I. a II. st. Nejvyšší soud, který rozhodnutí zrušil celkem 3x, ani přes úhradu a žádost o zúčtování jsem nedoplatek nedostala. Nyní údajný nedoplatek soud vymáhá.
Podle zápisu v katastru došlo k prodeji nejen mé části majetku, ale i spolumajitele - seniora, který se ze zdravotních důvodů účastnit řízení nemohl. Obdržela jsem až výpis z katastru nemovitostí.
Jak mám postupovat, aby došlo k anulování nezákonné exekuce a vrácení majetku tak, aby nedošlo k poškozování dalších osob-seniora?
 
Dobrý den, z Vašeho dotazu není zcela jasné, v čem spatřujete nezákonnost exekuce. Pokud máte za to, že Vám byl pravomocně zpeněžen majetek v exekuci, která neměla podklad v nalézacím řízení (neexistuje exekuční titul, je neplatný, apod.), můžete podat žádost na náhradu škody z tohoto důvodu a to příslušnému exekutorovi nebo státu (Ministerstvo spravedlnosti ČR). Pokud měl být v exekuci zpeněžen majetek třetí osoby, může se bránit stejným způsobem. Obecně však platí, že úkony exekutora jsou nevratné a po jejich provedení či po jejich nabytí právní moci, jsou-li to rozhodnutí, je nelze „anulovat“.