Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.534

Poplatek za žaloba na zrušení rozhodčího nálezu 3000 Kč u nálezu na 7000 Kč - přiměřenost poplatku

Odesláno: 
Otevřeno 342 x
5 odpovědi
 
20.5.2017 jsem obdržel na základě žaloby Rozhodčí nález
Vzhledem k chybám v rozhodčím řízení, žalobce neměl listinné důkazy, rozhodce přesto vydal rozhodčí nález na ne základě listinných důkazů, ale důkazů na internetových stránkách (absence RPSN a tím nesplnil informační povinnost. Rozhodce jen konstatoval že takováto povinnost stačí. Dle zákona však taková povinnost musí být písemně a ve smlouvě. Proto jsem podal dle zákona o rozhodčím řízení žalobu dne 15.6.2017.
Dne 28.7.2017 mě byl posláno usnesení o uhrazení soudního poplatku 1000 Kč. Tento poplatek jsem uhradil.
6.11.2017 jsem obdržel usnesení že mám douhradit částku 2000 Kč, že soudní poplatek byl špatně vypočítán původní soudní poplatek měl být 3000 Kč. Což mě překvapilo vzhledem k žalobě cca 7000 Kč. Podal jsem námitku, ale přišlo mě jen 22.11.2017 že mám poplatek uhradit do 3dnů.
22.11.2017 však žalovaný uplatnil dle rozhodčího nálezu Exekucí, která mě finančně paralyzovala a vzhledem ke všeobecné blokaci, účtů, mzdy a podobně.
Od matky jsem si půjčil 13.000 Kč a uhradil jsem exekuci.
22.11.2017 byla exekce uhrazena komletně a ukončena až 21.12.2017 výmazem poslední zástavy na katastru nemovitostí.
29.11.2012 jsem dostal od soudu Usnesení o zastavení žaloby na zrušení rozhodčího nálezu vzhledem k nedohrazení soudního poplatku 2000, -Kč.
Kolik je stanoven poplatek na původní částku 7000 Kč. Podle mě je částka 3000 Kč neúměrná a soud mě svým jednáním a liknavostí připravil o právo se domáhat práv u soudu.
Dle Usnesení se mohu odvolat proti zastavení žaloby. Rád bych v žalobě pokračoval a trval na zrušení rozhodčího nálezu.
Děkuji. Petr
 
Váš dotaz se netýká výkonu exekuce. Dotaz prosím uložte do formuláře na stránce http://www.poslatdotaz.cz .
Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině.
Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9. -11. hodinou na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html.
 
Tak nic děkuji. Asi žiji na jiné planetě. Z předcházející exekucí to asi nemělo nic společného. Ztráta času. Šitina
 
Dobrý den, ve svém dotazu se ptáte na možnost pokračování žaloby na zrušení rozhodčího nálezu, který byl (zřejmě) exekučním titulem pro exekuci, kterou jste, jak uvádíte, uhradil, a exekuční řízení bylo skončeno. Váš dotaz je spojen s nalézacím řízením, které exekuci předchází.
 
Dobrý den, jaky je prosím soudní poplatek při částce 7000, -Kč. Původně soud stanovil částku 1000Kč, po 3měsících mě poslali usnesení ze mám doplatit další 2000, -Kč. Celkem tedy 3000, -Kč. Podal jsem námitku ale poplatek me potvrdili a v tu chvili mě prisla exekuce a vše me zablokovali. Nečinnost soudu Praha 8 ukázková. Lze si na postup soudce stěžovat?
 
Dobrý den, pokud máte za to, že v řízení postupem soudu došlo k Vaší újmě, máte možnost podat žádost o náhradu této újmy u Ministerstva spravedlnosti ČR, v níž sdělíte, resp. doložíte, v čem dle Vás tato újma spočívá a jaká újma Vám byla způsobena (vyjádřená v penězích).