Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.501.946

Zabavení notebooku exekutorem, nejde o majetek dlužníka - musí exekutor notebook dovézt do místa odkud věc neoprávněně zabavil?

Odesláno: 
Otevřeno 1327 x
1 odpověď
 
Pár dní před Vánocemi 2017 se přítel od své banky dozvěděl že na něj byla uvalena exekuce. Vzhledem k tomu že se blížily Vánoce, tak jsme se to rozhodli řešit hned po novém roce.
Exekutoři byly neuvěřitelně rychlí a už 2.1.2018 nám večer klepali na dveře.
Jednali velice neslušně, původně řekli že není jiná možnost než celou dlužnou částku zaplatit najednou a to hned druhý den, jinak si odvezou všechen majetek který ten večer oblepili. Bylo nám sděleno že vzhledem k tomu že přišli takhle večer, budou slušní a dají nám možnost do druhého dne aby jsme to nějak zařídili a odvezli si jen dva notebooky. Jeden z notebooků byl můj, byly na to upozorněni, i na to že během dalšího dne můžu doložit že je opravdu můj.
3.1.2018 s nimi bylo telefonicky domluveno (rozhovor máme i nahraný), že přítel zaplatí 60 000 Kč ihned, zbytek bude splácet a oni slíbili že pokud to tak opravdu bude tak si nic neodvezou. Částku jsme zaplatili, exekutoři si to ověřili ale bohužel notebooky nevrátili a bylo nám řečeno že je vrátí až se dluh zaplatí celý.
Nejde až tak o přítelovo notebook, ale o ten můj (využívám ho hlavně do školy, mám tam veškeré soubory které potřebuji), pro který jak mi bylo řečeno si musím dojet k nim do skladu což je doslova na druhém konci republiky.
Dále mě dost zaráží to, že nám bylo řečeno že žádná smlouva o splátkovém kalendáři neexistuje, že je to pouze ústní domluva. Je dost zajímavé i to, že soud o exekuci rozhodl v září 2017, ale dopis o rozhodnutí nám měl přijít až v listopadu 2017. Vůbec se mi tohle jednání nelíbí, zajímalo by mě teda zda je vůbec správné a popř. co můžeme dělat.
Děkuji.
 
Dobrý den, podle Vámi popisovaného jednání vykonavatelů (zaměstnanci exekutora) si dovolím hádat, že jde o exekuci vedenou EÚ Přerov, který má dobře proškolené zaměstnance na postup při vedení exekuce prodejem movitých věcí. Ať už jde o tento nebo jiný úřad, Vámi popisované jednání vykonavatelů je důrazné až neomalené, avšak není nezákonné. Pokud není uhrazena celá vymáhaná pohledávka včetně příslušenství, je exekutor oprávněn zpeněžit zabavené věci i přesto, že část dluhu již byla uhrazena. Pokud tvrdíte a můžete doložit, že jedna ze zabavených věcí je Vaše, podejte urychleně k rukám exekutora písemný návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu s doložením vlastnictví této věci, jestliže Vám byla přes Vaše tvrzení daná věc zabavena a odvezena. K vyzvednutí věci: Pokud Vám exekutor vyhoví a věc ze soupisu vyškrtne, platí dle ust. § 67 odst. 7 exekučního řádu: „Byla-li věc zajištěná podle § 66 odst. 1 vyškrtnuta ze soupisu nebo vyloučena z výkonu rozhodnutí, exekutor věc bez zbytečného odkladu předá navrhovateli na místě, kde ji zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak. Neposkytne-li navrhovatel exekutorovi potřebnou součinnost při předávání věci, věc se navrhovateli předá v sídle exekutora“. Za daných okolností doporučuji následně trvat na předání věci v místě Vašeho bydliště s tím, že poskytnete patřičnou součinnost. Pro úplnost dodávám, že při soupisu movitých věcí v bytě povinného musí exekutor (zaměstnanci) provádět audiovizuální záznam, který při Vaší případné stížnosti dohledovému orgánu (MS ČR) na jednání exekutora či jeho zaměstnanců musí exekutor předložit ke kontrole a obhájit zákonný postup ve věci. Ke splátkovému kalendáři Vám dále sděluji, že v rámci exekuce na něj nemá povinný žádný nárok a je jen dobrou vůlí exekutora, pokud na něj přistoupí. Není-li písemný, bohužel těžko budete dokazovat, že byl sjednán. Ohledně časových dispozic Vám sděluji, že doba od vydání pověření k vedení exekuce v září 2017 do listopadu 2017, kdy Vám (povinnému) byly příslušné dokumenty soudním exekutorem doručeny, je zcela standardní, neboť exekutor po pověření vedením exekuce nejprve vydává příslušné exekuční příkazy a teprve následně o exekuci vyrozumívá povinného.