Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.275.234

Závěť veškerého majetku ve prospěch přeživšího z manželů a insolvence dědice, syna, dcery, potomka

Odesláno: 
Otevřeno 550 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
můj děda s babičkou napsali závěť, kde veškerý majetek odkazují tomu, který z nich zůstane na živu déle. Závěť je podepsaná a byla uschována u právníka. Před několika měsíci děda zemřel. Babička s dědou měli 4 syny a jeden z nich je v insolvenci, tedy oddlužení.
Je možné, aby část dědictví babičky podle zákonů musela jít na splacení jeho dluhu?
 
Dobrý den,

děti zůstavitele, ať již zletilí anebo nezletilí, jsou dle ust. § 1643 odst. 1občanského zákoníku, neopominutelnými dědici s nárokem na povinný díl.
V případě nezletilého potomka jsou to ¾ jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak ¼ zákonného dědického podílu.

Ve Vašem případě se veškerý majetek babičky a dědečka rozdělí na dvě poloviny, kdy jedna polovina náleží babičce (jako vypořádání společného jmění manželů) a druhá polovina bude spadat do dědického řízení.

V první dědické skupině dědí manžel a děti zemřelého stejným dílem, tzn. každému by náležela 1/5 z předmětu dědictví. Vašemu strýci, který je v insolvenci, musí připadnout alespoň ¼ ze zákonného nároku, tzn. 1/20 předmětu dědictví.

Vezmeme-li to tak, že babička s dědečkem měli všechny aktiva ve společném jmění a nemají žádná pasiva (závazky), musí se strýci dostat alespoň 1/40 majetku, který babička s dědečkem vlastní.

Zároveň dle ust. § 412 insolvenčního zákona platí, že dlužník za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře, nemůže odmítnout dědictví; k tomuto potřebuje souhlas insolvenčního správce, který jej však může jej stěží dát, když by tím snížil míru uspokojení věřitelů.