Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.082

Přihlášení dluhu věřitelem do insolvence dlužníka - jak bude probíhat splacení částky, dluhu?

Odesláno: 
Otevřeno 365 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
V únoru roku 2017 si můj otec v jisté prodejně objednal zboží (sedačku a stolek) v hodnotě 45 000 Kč a bohužel celou částku na místě také hotově zaplatil.
Po několika týdnech, kdy mu bylo neustále dokola slibováno, že zboží bude dodáno, tam jednou přišel a našel prázdnou prodejnu pouze s papírem, že prodejna je v insolvenčním řízení.
V řádném termínu jsme se do insolvenčního řízení přihlásili jako věřitelé. Zjistili jsme, že nejsme zdaleka sami a že celková dlužná částka je mnohem vyšší.
Po soudním řízení s dlužníkem nám ze soudu následně přišlo vyrozumění, že je nám (a samozřejmě také ostatním věřitelům) dlužník povinen zaplatit celou dlužnou částku (což se samozřejmě doteď nestalo, ačkoliv jsem na vyrozumění nenašla nikde lhůtu, ve které by to mělo být splněno).
Jaký by měl být náš další postup, abychom se peněz domohli? Máme podat žalobu o zaplacení peněžité částky, nebo to dát rovnou k exekuci? Nebo podniknout jiné kroky?
Děkuji mockrát z odpověď.
 
Dobrý den,

pokud Vaše pohledávky byla insolvenčním soudem zjištěna, bude uspokojena podle toho, jaký bude stav majetkové podstaty.

Žádnou žalobu podávat nemusíte, jelikož zjištění pohledávky v konkursu má stejné účinky jako pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu. Zároveň za současné situace by soud jakékoliv řízení o zaplacení zastavil právě z důvodu vedeného insolvenčního řízení.
Taktéž exekuci není možno zahájit; po dobu trvání insolvenčního řízení jsou všechna exekuční řízení ze zákona přerušena a vymáhání přešlo do rukou soudem ustanoveného insolvenčního správce.

V tomto ohledu doporučuji kontaktovat příslušného insolvenčního správce s dotazem, zda můžete očekávat, že Vaše pohledávky bude s ohledem na stav majetkové podstaty dlužníka uspokojena a kdy by k tomu (zda vůbec) mohlo dojít.