Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.069

Exekuce v místě kde měl dlužník trvalý pobyt - může exekutor zabavit věci, movitý majetek?

Odesláno: 
Otevřeno 356 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat. Přítel dostal exekuci. Z platu mu strhávali. V září 2017 dostal výpověď.
Nyní pracuje v zahraničí a posílá mesíčně 1000-3000 Kč.
Dnes (03.01.2018) 3.1.2018 přišli do mého bytu exekuční pracovníci a řekli, že jak do 10 dní nezaplatí aspoň 250 000 Kč, příjdou a seberou mi zařízeni bytu.
Byt není muj jsem v pronájmu s dvěmi dětmi. Přítel už s námi nebydlí a nemá tady ani trvalý pobyt.
Mohu se zeptat když splaci pravidelne každý měsic mají právo mi něco vzít? Nebo poradíte mi jak mám postupovat?
Děkuji
 
Dobrý den, exekuci je možno vést jedním nebo více způsoby najednou, zejména s ohledem na výši vymáhané pohledávky včetně jejího příslušenství. V případě vedení exekuce prodejem movitých věcí dle ust. § 326 o. s. ř. soud (exekutor) v bytě (sídle) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí (exekuce). Dle ust. § 325b ods. 3 o. s. ř. O průběhu prohlídky bytu a jiných místností ten, kdo provádí výkon rozhodnutí (exekuci), pořídí zvukově obrazový záznam. O tom musí být přítomné osoby poučeny. Dle výše uvedeného musí exekutor či jeho zaměstnanec důvodně předpokládat existenci movitých věcí Vašeho přítele (povinného) ve Vámi obývaném pronajatém bytě. Doporučuji Vám proto neprodleně písemně exekutora upozornit na to, že se povinný u Vás nezdržuje, neboť je v zahraničí, ani že nemá ve Vámi pronajatém bytě trvalý pobyt (ač tuto skutečnost exekutor musí vědět z evidence obyvatel), avšak pokud přesto dojde k provedení soupisu věcí ve Vámi pronajatém bytě, neboť exekutor Vaši argumentaci nemusí uznat, trvejte na provádění audiovizuálního záznamu prohlídky, dle něhož je pak následně možno na Váš popud (stížnost) dohledovým orgánem zjišťovat případnou nezákonnost jeho postupu. Současně upozorněte vlastníka sepsaných movitých věcí, pokud to nejste Vy sama, o možnosti podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí těchto věcí ze soupisu s doložením jejich vlastnictví (kupní a jiné smlouvy, paragony, apod.) a takový návrh Vy nebo jiný vlastník těchto věcí podejte.