Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.588

Založení firmy dlužníkem v insolvenci - může to dlužník udělat nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 415 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od 10/2016 jsem v insolvenci (již po přihlášení a schválení soudem). Podnikám jako OSVČ. Začíná se dařit a chci založit firmu.
A proto se táži mohu si založit firmu - vím že mohu být jednatel.
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

za určitých okolností je založení s. r. o. v případě, že Vám bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, možné i v průběhu insolvenčního řízení. Dřívější prvotní překážka spočívající ve výši základního kapitálu nyní již překážkou není, když základní kapitál může činit pouhou korunu

V případě konkursu anebo oddlužením zpeněžení majetkové podstaty dlužníka by toto možné zcela jistě nebylo, v těchto případech přechází dispoziční oprávnění k majetku na osobu insolvenčního správce.
Bude však třeba pečlivě zkoumat, jestli nesplňujete některou z překážek provozování živnosti stanovené v ust. § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání.

Všeobecně bych však tento postup nedoporučovala. Zároveň se domnívám, že kdyby společnost jakýkoliv svůj závazek nesplnila, bylo by možné toto vztáhnout na Vaši osobu, což by znamenalo, že by soud eventuálně mohl Vaše oddlužení zrušit, jelikož na sebe nesmíte ani v oddlužení podle insolvenčního zákona přijímat řádné nové dluhy.