Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.182.540

Jak požádat exekutora o vrácneí notebooku s osobními daty (fotografie rodiny, faktury, legální operační systém Windows)

Odesláno: 
Otevřeno 379 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
exekutor mi zabavil notebook, kde jsem měl uloženy, rodinné a jiné fotografie, daňové přiznání, faktury a jiné osobní dokumenty, o navrácení nechtějí slyšet. Jak se mohu bránit? A co legálně zakoupený operační systém? Děkuji a přeji úspěšný a pohodový nový rok
S pozdravem Josef Haney
 
Dobrý den,

dle ust. § 322 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb.) platí, že z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny (…) „písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat“.

Ve Vašem případě bych tak soudního exekutora písemně požádala o umožnění přehrání veškerých dat uložených na notebooku, resp. vydání veškerých dat, jelikož se jedná o citlivá a osobní data, a není-li to možné, tak podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí podle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu, jelikož by tak došlo přes zákonem vymezený zákaz k postižení věci, u nichž je výkon rozhodnutí vyloučen.

Případně můžete využít svého práva nahlédnout do spisu, a data si stáhnout.

Ohledně operačního systému platí, že toto je movitý majetek a ten může být výkonem rozhodnutí postižen bez dalšího.