Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.180.498

Jak, kde zjistit proč vznikla nová exekuce - dlužník má všechny dluhy splacené

Odesláno: 
Otevřeno 361 x
1 odpověď
 
2016 a 2017 jsem splatila snad všechny své dluhy. Nyní jsem se náhodou dozvěděla, že od ledna 2016 je na mně vedena exekuce.
Z výpisu centrální evidence exekucí CEE jsem se dozvěděla jen celkovou požadovanou vymáhanou částku.
Mohu někde zjistit kdo, kolik a za co po mně požaduje? Ráda bych to věděla dřív, než oslovím pověřeného exekutora.
Když mu potom předložím doklady o splacených dluzích, sníží mi vymáhanou částku?
Petra.
 
Dobrý den,

v základním přehledu Centrální evidence exekucí naleznete přehled vedených exekucí na konkrétní osobu.

Pokud máte přístup do elektronické databáze exekucí, po zadání údajů lustrované osoby se zobrazí výsledek a máte-li zájem dozvědět se podrobnosti o daném dokumentu, můžete zobrazit detail dokumentu a rozkryje Vám podrobnosti dané exekuce.

Pokud jste však v posledních letech neměnila trvalé bydliště, usnesení o zahájení exekuce (resp. pověření exekutora k jejímu provedení) vydal právě ten okresní soud, v jehož obvodu máte trvalé bydliště.
Zavolejte poté na infocentrum daného soudu (http://www.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx), kde Vám sdělí spisovou značku usnesení, kterým byla exekuce nařízena. Soud Vám následně jako osobě povinné umožní nahlédnout osobně do spisu.

Pokud se na adrese Vašeho trvalého bydliště zdržujete a přebíráte si tam poštu, nemělo se Vám stát, že byste o nařízené exekuci nevěděla.

Pokud jste v mezidobí věřiteli, jehož pohledávku soudní exekutor vymáhá, již cokoliv uhradila, toto sdělte soudu a prokažte příslušnými dokumenty (výpis z bankovního účtu, poštovní poukázka) ; soudní exekutor musí tuto částku dále evidovat jako Vámi již uhrazenou.