Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.578

Splácení dluhů pohřešovaného manžela, manželka o dluzích nevěděla (věřitelé Zaplo, EverydayPlus, Půjčkomat, Kamali, HomeCredit, Fiendly Finance, SOS Credit, CreditStar, CoolCredit, CreditPortal)

Odesláno: 
Otevřeno 430 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla jsem poprosit o radu. Manžel je od začátku prosince 2017 nezvěstný. Je nahlášený na Policii ČR a celostátně hledaný. Po prozkoumání jeho emailu jsem zjistila, že dluží u 10 společností (pouze co vím, Zaplo, EverydayPlus, Půjčkomat, Kamali, HomeCredit, Fiendly Finance, SOS Credit, CreditStar, CoolCredit, CreditPortal) cca 91.000 Kč. Samozřejmě začínají chodit upomínky s výhrůžkami exekuce a podobně. Sama teď platím hypotéku kterou jsme platili spolu s manželem + nájem a veškeré výdaje na rodinu. Můj plat je 18.000 Kč a bohužel nemám žádnou finanční zálohu.
Je možné se nějak bránit proti vymáhání finančních závazků mého manžela o kterých jsem nevěděla a nic nepodepsala.
Děkuji a přeji krásný den.
 
Dobrý den, dle současné právní úpravy platí, že vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění, může se věřitel při výkonu rozhodnutí (exekuci) uspokojit i z toho, co je ve společném jmění. Dále však platí, že vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. Doporučuji proto všem Vám známým věřitelům manžela poslat písemně svůj nesouhlas s vymáhaným dluhem, neboť jste o závazku Vašeho manžela nevěděla a nesouhlasila byste s ním. Tímto postupem můžete účinně zmírnit dopad případných exekucí na Váš společný majetek, i když se mu zřejmě zcela nevyhnete. Dále pro doplnění upozorňuji na zákonné ustanovení týkající se exekuce samotné, dle něhož v současnosti platí, že je-li exekucí postihován majetek povinného nebo majetek ve společném jmění, je možno vést exekuci i na majetek manžela povinného, avšak toliko přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu. Pro další právní pomoc v této věci doporučuji dále obrátit se na právníka z řad advokátů