Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.063

Uplatnění dluhu věřitelem do insolvence dlužníka - 30 denní lhůta pro přihlášení pohledávky věřitele

Odesláno: 
Otevřeno 1905 x
11 odpovědí
 
Zdravím,
lze přihlásit dluh do insolvence (jak ze strany věřitele nebo dlužníka), když vznikl dluh 3 dny po vyhlášení soudem, aby se přihlášené i nepřihlášené pohledávky do 30 dnů přihlásili?
Dluh vznikl nezaplacením nájmu. Nikoli nepoctivým záměrem se nadále zadlužovat.
Celkově by mě zajímalo, jestli věřitel musí dluh přihlásit když vznikl v době kdy běží dlužníkovi 30 denní lhůta pro přihlášení a tudíž ještě možné pohledávku/dluh přihlásit.
Díky za rady.
 
Dobrý den,

vznikl-li dlužníkovi po zjištění jeho úpadku soudem nový dluh, je možné jej považovat za pohledávku za majetkovou podstatou a žádat její uhrazení prostřednictvím insolvenčního správce.

Jelikož se nejedná o pohledávku, kterou je možné uplatnit přihláškou pohledávky (když nevznikla před zjištěním úpadku), doporučuji o nedoplatku na nájmu informovat právě insolvenčního správce dlužníka a zároveň toto sdělení zaslat na vědomí i insolvenčnímu soudu.
 
Pardon, ale já jsem ten dlužník, poradíte mi jako dlužníkovy?
 
Dobrý den,

pokud jste dlužníkem, kterému bylo schváleno oddlužení, tak ust. ů 42 ods. t 1 písm. g) insolvenčního zákona stanovuje, že „dlužník je povinen nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. “

Dále dle ust. § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona platí, že insolvenční soud oddlužení zruší v případě, že dlužníkovi vznikl nový závazek, který je více než 30 dnů po splatnosti.

Ve Vašem zájmu tak doporučuji dluh na nájemném uhradit anebo se s pronajímatelem dohodnout písemně na splátkovém kalendáři; v opačné případě se vystavujete riziku zrušení schváleného oddlužení
 
Děkuji za vaše odpovědi. K vašemu prvnímu bodu. Já přeci žádný závazek na sebe nepřijímal (úmyslně) nic jsem nepodepisoval, peníze jsem si nepůjčoval, půjčka. Dluh vznik na nájemném. V nájemní smlouvě je uvedeno že pokud nezaplatím do uvedeného data, tak vzniká dluh a začínají nabíhat úroky z prodlení 0,5 procent. K vašemu druhému bodu, chápu to tak, že když v době insolvence dostanu pokutu třeba za černou jízdu v MHD, bere se to jako nov závazek a insolvence se mi zruší? Protože pokuta za MHD je přeci stejný případ jako když mi vznikne dluh na nájemném. Když nabourám a vznikne mi dluh, taky mi insolvenci zruší? Zajímal by mě jak se přesně specifikuje nový závazek, co se bere jako závazek. Já přeci nic po schválení insolvence nepodepsal a nepůjčil si.

Jak se mám v insolvenci domlouvat s pronajímatelem na splátkovým kalendáři? Vždyť nesmím v době insolvence upřednostňovat pohledávky nad těmi co se řádně přihlásili do insolvence.

jen by mě zajímalo, jakou roli hrajou u insolvence datumy kdy vše nabylo právní moci.

22.5.2015 Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení
Usnesení o ustanovení správce
Přezkumné jednání
Od té doby běžela 30 denní lhůta pro přihlášení již ještě nepřihlášených věřitelů.

Datum pravní moci - jsou tam dva datumy
01.06.2015
17.06.2015

Dluh na nájmu měl být zaplaceno do 25.5.2015. Insolvence mi běži do teď. Dluh na nájmu je podle datumu už stará záležitost. Nic mi zatím nezrušili a nic mi ins. správce neříkal že mi se pronajímatel nějak obracel na soud se svou pohledávkou.

poté až

09.07.2015
Zpráva IS o stavu řízení
Soupis majetkové podstaty
Seznam přihlášených pohledávek

mezítím bylo jednání odročeno a až potom
24.09.2015
Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
Datum právni moci 11.10.2015

22.09.2015
Na přezkumném jednání se mi nedostavil ani jeden věřitel, ani pronajímatel aby mohl nějak svou pohledávku prokazovat. A myslím že podle datumů když si všimnete na to měl dost měsíců.


 
Dobrý den,

není pravdou, že jste na sebe žádný závazek nepřijímal. Uzavřel jste nájemní smlouvu a s ní se pojí Vaše povinnost řádně hradit nájemné. Nezaplacení řádného nájmu je zcela jistě úmyslným úkonem. Proto v mnou již v předchozí odpovědi uváděném § 418 je, že závazek musí být 30 DNÍ PO SPLATNOSTI. Tzn. jde o to, že když uděláte nový dluh, a do 30 dnů od jeho splatnosti jej neuhradíte, pojí to ony negativní důsledky, nikoliv jen samotný vznik závazku (i u Vámi zmiňované pokuty máte stanovenou lhůtu, do kdy máte přirážku k jízdnému bez platného dokladu dopravnímu podniku uhradit).

Samozřejmě i zde platí, kde není žalobce, není soudce. Tzn. pokud pronajímatel Vašeho insolvenčního správce ani soud neinformoval o tom, že dlužíte na nájemném, jen těžko mohl soud kdy tušit, že nějaký takový dluh máte (institut věštění z křišťálové koule soud neuplatňuje).

Pokud by si však nyní pronajímatel rozpomněl, že mu něco dlužíte, pohledávku z titulu dlužného nájemného může platně uplatnit.
 
Děkuji za váš čas mi odpovědět. A co když na konci insolvence požádám o tzv. prominutí všech zbylých dluhů? Já vím že přihlášené pohledávky zaplatím ve 100 procentní uspokojení, ale pár se my jich do insolvence nepřihlásilo. Buď to nestihly (i když jsem je v insolvenci uvedl) a nebo to byli právě třeba pokuty za MHD o kterých jsem tak nějak uplně nevěděl protože byli staršího data. Jak by to bylo s tím dluhem s nájmem? Stejně mi pořád nejde do hlavy, jak to že nešlo přihlásit dluh když vznikl v době kdy bylo ještě dluh možné řádně přihlásit do insolvence.
 
Dobrý den,

pokud přihlášené pohledávky uspokojíte zcela (tj. ve 100 %), můžete soud požádat o prominutí placení zbytku dluhů, které vznikly předtím, než soud zjistil Váš úpadek.

Pokud věřitelé přihlásili pohledávku opožděně anebo ji nepřihlásili vůbec, jde to k jejich tíži, jelikož své pohledávky přihlásit mohli (a měli). Osvobození se explicitně vztahuje i právě na případy těchto nepřihlášených pohledávek (u opožděně podaných soud již rozhodl, že se k nim nepřihlíží).

Případné osvobození od placení zbytku dluhu se však vztahuje pouze na ty pohledávky, které mohly být do řízení přihlášeny, tedy ty, které vznikly před úpadkem, což dlužné nájemné není, tedy na něj se soudní osvobození vztahovat nebude.

Jelikož jste již dříve uváděl, že předmětné dlužné nájemné bylo splatné dne 25.05.2015 a k jeho vymáhání se vztahuje obecná 3letá promlčecí lhůta, věřitel (pronajímatel) jej bude moci účinně vymáhat pouze do dne 25.05.2018. Začne-li jej vymáhat později, můžete vznést námitku promlčení a nebudete k hrazení tohoto závazku povinen, jelikož se z něj stane tzv. naturální obligace (tzn. že dobrovolné úhradě se meze nekladou, ale soud by případnou žalobu na plnění poté, co vznesete platně námitku promlčení, zamítl).
 
Bohužel ve smlouvě je uvedeno že promlčecí lhůta se prodlužuje ze tří na šest let. Může pronajímatel nájemné vymáhat soudně když jsem v insolvenci? Dlužím 5700 za nájemné. Pokud tuto částku uhradím než pronajímatel začne soudně jednat, jak to bude s těmi úroky které vznikly od data zaplacení do dnešního data?
 
Dobrý den,

v tomto případě tedy nedoplatek může pronajímatel vymáhat soudně, neboť vznikl až po zjištění Vašeho úpadku, a to včetně úroků z prodlení za dobu od splatnosti nájemného až do jeho úplného zaplacení. Pokud nedoplatek uhradíte nyní, předpokládám, že pronajímatel soudně vymáhat úroky nebude (ač by na to právo měl a soudní spor by s největší pravděpodobností vyhrál), neboť je to pro něj finančně zcela neefektivní.
 
Pokud bych tedy nájem zaplatil dřív než by mi insolvence skončila, nabíhali by poté úroky za nezaplacení úroků? Teď nabíhají úroky za nezaplacení nájmu, potom po zaplacení by také nabíhali úroky z úroku které vznikly za nezaplacení nájmu?
 
Dobrý den,

úroky se počítají pouze z jistiny dluhu, tedy ze samotného dlužného nájmu. Žádné úroky z úroků účtovat nelze; tedy pokud dlužné nájemné (jistinu) uhradíte, úroky dosáhnou svého maxima a dále již nové vznikat (resp. se zvyšovat) nemohou.