Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.724.116

Exekuce a nekonečné úroky a platby nákladů exekuce - jak z toho ven?

Odesláno: 
Otevřeno 535 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám invalidní důchod ID a současně pracuji na zkrácený úvazek. Mám několik exekucí, které jsou mi sráženy u mého plátce mzdy. Jedná se o přednostní a nepřednostní pohledávky, takže mi zůstává nezabavitelné minimum.
14.12.2017 mi přišel Platební rozkaz od Okresního soudu pro další pohledávku i s příslušenstvím a další narůstání úroků do zaplacení. Splatnost je 15 dnů.
Oslovil jsem příslušní soud že pohledávku nemohu zaplatit pro nedostatek finačních prostředků a ten mi sdělil že se musím obrátit na oprávněného tj. Česká pojištovna.
Oslovil jsem tedy Českou pojištovnu která mi sdělila že už to má v kompetenci exekutor. Oslovil jsem tedy exekutora a celou věc jsem mu vysvětlil a nabídl mi splátkový kalendář sdělil jsem mu že už mám pouze nezabavitelné minimum takže z toho už nic splácet nemohu protože potřebuji na léky k mému zdravotnímu stavu na živobytí, ale nechtěl nic slyšet že se nemáme o čem bavit že bude pokračovat na exekuci. Tím se pochopitelně se částka opět navýší. Podotýkám že nemám žádný majetek ani další příjmy.
Prosím o radu jestli se můžu nějak bránit nejedná se mi o pohledávku, ale jedná se mi o ty úroky a další další navýšení jako odměna exekutora a já nevím jaké další. Předem moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, exekutor musí ze zákona vymáhat celou částku včetně příslušenství stanovenou Vámi uvedeným platebním rozkazem, který je tzv. exekučním titulem pro výkon exekuce. Zmiňované příslušenství tvoří zpravidla úroky, úroky z prodlení a náklady řízení včetně nákladů exekuce. Pokud byste se chtěl pokusit vymáhanou částku snížit, musíte se obrátit na oprávněného v daném řízení, tj. Českou pojišťovnu, zda by Vám část dluhu, např. spočívající v hrazení úroků, neodpustila. Žádost je třeba poslat v písemné formě a v kopii příslušnému soudnímu exekutorovi. Je třeba však upozornit, že na odpuštění dluhu či jeho části nemáte žádný právní nárok. Vedle uvedeného pak můžete dále využít podání návrhu na zastavení exekuce z důvodu Vaší nemajetnosti, který se podává k příslušnému soudnímu exekutorovi. Z praxe však k tomuto institutu doporučuji přistoupit teprve poté, co není zjištěn ani zajištěn žádný Váš majetek, neboť exekuční soud, který by o návrhu rozhodoval (v případě nesouhlasu oprávněného se zastavení exekuce), ke zjištění Vaší nemajetnosti soudním exekutorem zpravidla přihlíží.