Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.724.029

Byt, dům získaný od insolvenčního správce prodejem mimo dražbu a nájemní smlouvy nájemců - jsou platné nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 412 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Získal jsem rodinný dům, tedy RD od insolvenčního správce formou prodeje mimo dražbu.
Lze sepsat nájemní smlouvu s dlužníky, kteří tento dům obývají i se zpětným datem od 1.11.2017? Nemám srdce je nyní vystěhovat a chci je v nemovitosti nechat do jara, lze sepsat nájemní smlouva na dobu určitou třeba do 28.2.2017.
Nebude potom problém s jejich vystěhováním?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, nájemní smlouvu s dlužníky pochopitelně sepsat lze, smlouva by však neměla být antidatována, vše lze řešit tak, že v nájemní smlouvě uvedete, že dlužníci byt užívali s Vaším souhlasem i před uzavřením nájemní smlouvy a že Vám za toto užívání bytu uhradí či uhradili určitou částku před podpisem této smlouvy a že se od data uzavření nájemní smlouvy budete řídit úpravou v nájemní smlouvě. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou, ale vím, že úprava nájemní smlouvy v novém občanském zákoníku dává přednost delší době trvání nájmu, nicméně se souhlasem smluvních stran lze pochopitelně sjednat i kratší dobu nájmu.