Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.897.057

Odkoupení pohledávky fyzickou osobou, splacení celého dluhu a nekonečné vymáhání věřitelem

Odesláno: 
Otevřeno 479 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
moje máma je v exekuci, která trvá 2007-2017. Exekuce byla nařízena na základě neplacení úvěru. Tento úvěr si vzal známý mých rodičů, který požádal mé rodiče a další dva své známé o ručení úvěru jejich nemovitostmi.
Dnes (30.11.2017) již žadatel o úvěr není na živu. Moji rodiče byli v této době již rozvedeni a neměli vypořádaný majetek. Tudíž mamka měla z manželství 1/2 domu ve kterém spolu dříve žili. Otec poprosil mámu zda mu povolí ručit domem na výše zmíněný úvěr. Máma s tím bohužel pro ni souhlasila. Po nějaké době (je to už dávno a bohužel moc písemných dokladů již nemáme) přišel exekuční příkaz. V té době byla exekuce na všechny ručitele úvěru.
Tento dluh odkoupil podnikatel z Mladé Boleslavi, který byl známý jednoho z ručitelů. Tomu výši dluhu odpustil a zbytek dluhu požadoval od mého otce a matky a známého, který také ručil nemovitostí.
Podle otce a jeho známého je prý dluh již vyrovnaný po vzájemné dohodě s výše uvedeným podnikatelem. Jenže pan podnikatel stále požaduje peníze už jen po mé matce, ačkoliv podle otce došlo k zaplacení závazku za všechny věřitele.
Dnes (30.11.2017) je vymáhaná částka i s příslušenstvím cca 4.500.000 Kč.
Bohužel otec ani jeho známí již nemohou najít dokumenty týkající se zaplacení částky.
Ani tu dohodu s panem podnikatelem, kde prý bylo uvedeno, že po zaplacení již nebude na nikoho vedena exekuce.
Prosím jak postupovat v této situaci?
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, mám za to, že pokud nemáte doklady prokazující úhradu dluhu, tak jste v dosti mizerné situaci, jediné co by Vám mohlo pomoci, kdyby tyto listiny měl některý z dalších ručitelů či dědic toho ručitele, kterého je pan podnikatel známý. K návrhu na zastavení exekuce z důvodu úhrady dluhu je nutné doložit doklady o úhradě dluhu, v opačném případě by byl tento návrh odmítnut či zamítnut, protože jste nedoložili, že je dluh uhrazen. Je mi líto, že pro Vás nemám příznivější zprávy.
 
Dobrý den, děkuji za odpověď. Zjistil jsem že by dokumenty o zaplacení dluhu měl u sebe mít právní zástupce oprávněného v exekučním řízení. Jakým způsobem lze od právního zástupce získat tyto dokumenty?
Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, obecně lze říci, že pokud Vám právní zástupce oprávněného v exekučním řízení dokumenty dobrovolně neposkytne, což smí učinit pouze a jen se souhlasem svého klienta či na jeho návrh, nemáte žádnou možnost, jak touto cestou dokumenty získat, je mi líto. Jak již uvedla moje předřečnice, dotčené dokumenty by Vám musel vydat dobrovolně o své vůli některý z aktérů celého případu. Pokud byste však měl podezření na spáchání trestného činu, zvažte, zda se neobrátit s celou věcí na Policii České republiky, která má více pravomocí ohledně např. zajišťování důkazů, apod. Z Vámi sděleným informací však nemohu říci, zda by bylo podání trestního oznámení v daném případě úspěšné.