Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.345

Poškození exekutorem zabavené věci při převozu od dlužníka do exekučního skladu

Odesláno: 
Otevřeno 377 x
1 odpověď
 
Jak postupovat nebo na koho se obrátit pokud exekutor rozbije převozem zabavenou věc? Zabavil mi televizi a odmítl si vzít krabici, aby byla bezpečně převezena. Na televizi mu byl předložen doklad s mým jménem, i přesto televizor vzal se slovy, že doklad byl předložen pozdě, že už exekuci ukončil. Jednal správně?
Jedná se o exekuci přítele se kterým žiji. Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu jsem zaslala. Bojím se, že až televizi bude vracet, tak bude poškozená.
Jak postupovat při předávání věcí? Co když zjistím, že TV nefunguje až doma?
Moc Vám děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, pokud by Vám byla televize vrácena, bylo by vhodné, abyste se v době předání televizoru domluvila se soudním znalcem, který by posoudil, zda je daný televizor funkční či nikoli. Znalec televizor prohlédne, posoudí jeho funkčnost a o věci vyhotoví znalecký posudek, který bude důkazem o stavu televizoru v době jeho předání.
Pokud by byl televizor skutečně poškozen, bylo by nutné exekutora dle zákona č. 82/1998 Sb. , o náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, neboť tento postup exekutora lze dle mého názoru podřadit pod nesprávný úřední postup, neboť i exekutor si musí počínat tak, aby na zabaveném majetku nedocházelo ke škodě, neboť tímto se zkracuje i na výtěžku z dražby televizoru. Pokud by exekutor škodu dobrovolně neuhradil bylo by nutné jej o náhradu škody dle tohoto speciálního zákona žalovat a o náhradu škody se s ním soudit. Pro tento případ je však nutná pomoc advokáta, neboť tato problematika je složitější. Jen dodávám, že pokud nevíte, zda je televizor skutečně poškozen tak se nelze náhrady škody domáhat a tuto odpověď tedy berte jako návod. Jen dodávám, že kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.