Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.309.929

Exekuce cizince, zahraničního občana pro dluh dopravnímu podniku v ČR

Odesláno: 
Otevřeno 986 x
7 odpovědi
 
Dobry den,
ráda bych se zeptala, přítel je cizinec a 11/2015 lety ho chytil revizor, lístek o pokutě někde ztratil a když se potom stěhoval, tak ho našel, bohužel jsou to už skoro dva roky. Nezná naše zákony, dlouho žil v Británii, kde jsou zákony jiné, tudíž nevěděl, že by mohl mít nějaký problém. Myslel, že dluh teď urovná a vše bude v úplném pořádku. Dluh sice urovnal, ale jelikož celá věc byla předána mezitím k soudu, pak nevíme, zda bude platit nějaké soudní výlohy.
Můžete mi prosím poradit, jak v tomto případu postupovat dále a zda se dá nějak vyhnout pokutě za soudní výlohy nebo kolik by to tak mohlo být, či kam bychom se mohli obrátit, jelikož právní zástupce, který měl případ na starost, tak nám žádné další informace mimo částky kterou měl zaplatit neposkytuje.
Děkuji předem za zodpovězení mého dotazu.
 
Zdravím Vás, jelikož je celá věc již u soudu, lze očekávat, že soud dopravnímu podniku nejspíše přizná náhradu nákladů právního zastoupení, neboť dluh byl uhrazen až po podání žaloby. Vy máte možnost zavolat na okresní soud dle pobytu přítele a zeptat se jich, zda soud tuto věc vede v rejstříku a pokud ano, tak je možné soud požádat o nahlédnutí do spisu a jít se do spisu podívat, jelikož je účastníkem řízení Váš přítel, bude nutné pokud budete do spisu nahlížet Vy sepsat plnou moc k nahlédnutí do spisu. Výše nákladů právního zastoupení se řídí dle advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.). Výše odměny za právní zastoupení závisí i na tom o jak vysokou pokutu se jedná, pro představu, pokud pokuta přesahuje 1.000,- Kč je odměna advokáta za jeden úkon právní služby ve výši 1.000,- Kč, s tím, že advokátovi náleží i paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300, - Kč za jeden úkon právní služby plus DPH. Bereme-li v úvahu, že advokát dosud učinil ve věci dva úkony právní služby (převzetí a přípravu zastoupení) a dále sepis žaloby, již nyní by měl nárok na odměnu 2.600,- Kč bez DPH, k této částce je nutné přičíst DPH ve výši 546, - Kč a jsme na částce 3.146,- Kč. Jen uvádím, že skutečně nevím jak vysoká pokuta byla příteli uložena a navíc dodávám, že zde již nestačí uhradit pouze pokutu, ale rovněž i úroky z prodlení, v zákonné výši počítané od prvního dne po splatnosti pokuty, čímž se může dlužná částka opět navýšit. Raději Vás upozorňuji na vše, abyste nebyli nemile překvapeni.
 
Dobrý den, velice děkuji za Vaši odpověď. S právníkem, který řeší tuto celou záležitost jsme v kontaktu, bylo to podáno k soudu, ale nekomunikuje s námi, zatím soud neproběhl a nemůžeme zjistit k jakému soudu to bylo podáno bohužel. Tudíž se chci ještě zeptat, jak toto dořešit, aby se to celé konečně uzavřelo, abychom předešli tomu, že třeba v budoucnosti si znova vzpomenou a budou po něm vymáhat nějakou velkou částku, jakým způsobem to dále tedy řešit? Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď. Přeji pěkný den
 
Dobrý den, v dané věci můžete buďto vyčkat na doručení rozhodnutí příslušného soudu v dané věci Vašemu příteli (pozor - v případě užití datové schránky nebo doručování na adresu nahlášeného místa pobytu Vašeho přítele v ČR je možná tzv. fikce doručení), nebo sami zjistit místně příslušný rozhodovací soud, kterým bude pravděpodobně soud, v jehož obvodu má Váš přítel bydliště v ČR (soudy je možno hledat na http://www.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx) a požádat o nahlížení do spisu, kde budou založeny všechny dokumenty vztahující se k řízení.
 
Dobrý den děkuji, chci se ještě optat, ten právní zástupce to tam podal až po roce, není pravda, že se to musí podat k soudu do roka, jinak je to promlčeno? Špatně jsem se podívala nejsou to dva roky ale rok a on to tam podal až teprve těď tj. po uplynutí jednoho roku.
Děkuji předem za odpověď
 
Dobrý den,

pokutu, která vznikla již za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku (tj. po 01.01.2014), je možné vymáhat v tříleté promlčecí lhůtě, přičemž promlčecí lhůta počne běžet ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé. Ta se může prodloužit například v případě, že „černý pasažér“ podepíše při uložení pokuty rovněž uznání dluhu - v takovém případě je promlčecí lhůta desetiletá.

Pro pokuty vzniklé před 01.01.2014 platí starší právní úprava (zákon č. 40/1964 Sb.), podle které se práva z přepravy promlčují ve lhůtě jednoho roku.

Mám tedy za to, že pokuta promlčená ještě není a věřitele (dopravní podnik) tak žalobu na zaplacení podal řádně a včas.
 
Dobrý den, ano děkuji za odpověď. Spíš jde, ale o to, že pan právní zástupce podal žalobu, až po tom, co byla pokuta uhrazena, tudíž se chci zeptat, zda bychom se mohli odvolat na to, že v tomto případě nemají na penále nárok, chápu, že je třeba uhradit právnímu zástupci poplatky za jeho služby, to uhradíme, ale někde jsem četla, že pokud žalobu podají až po uhrazení dluhu, což se v tomto případě stalo, jelikož my to zaplatili a pak zástupce podal žalobu až po tom, co jsme to uhradili, tudíž je možné, že je to v tomto případě neoprávněné? jelikož dluh žádný již není? můžeme se na toto odvolat? děkuji předem za odpověď
 
Dobrý den,

v tom případě doporučuji napsat soudu vyjádření v tom smyslu, že žalobou uplatněný nárok neuznáváte, když jste jej uhradil ve výši XY Kč dne DD. MM. RRRR, tedy před podáním žalobního návrhu žalobcem a navrhujete soudu, aby žalobu v plném rozsahu zamítl a žádné ze stran sporu nepřiznal náhradu nákladů řízení, jelikož věřitel podal žalobu, kterou vymáhá pohledávku, která již zanikla jejím splněním.