Počet stránek ve webu: 42.859


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.078.899

Insolvence a dědictví - prodej zděděné nemovitosti v době oddlužení a zaplacení dluhů věřitelům

Odesláno: 
Otevřeno 1305 x
1 odpověď
 
Dobrý den
měla bych pár dotazů ohledně insolvence a dědictví.
05/2015 mi zemřel otec, který se o mě celý život nestaral. Po dlouhém tažení skrz dědictví jsem zdědila jeho dluhy a jeho majetek, který nabyl po úmrtí babičky jeho majetek je byt který vlastnil teď vlastním já napůl s bratrem a dva pozemky z každého pozemku vlastnil otec 1/6 a dluhy ve výši majetku k tomu jsem zdědila.
V době kdy jsem já sama byla v těžké situaci a podala jsem návrh na oddlužení protože já sama měla pár dluhů z bývalého vztahu a také proto že jsem chtěla pomoci rodině.
Rodina přestala dluhy platit a já otěhotněla tak proto jsem podala žádost o insolvenci neboli oddlužení.
Dotaz vede k tomu že když jsem zdědila polovinu dluhu a pozemky, zda mohu nějak nakládat s majetkem - prodat ho, dluh po otci zaplatit a pokud to tak půjde a já tak učiním zda nebude problém ve schválení oddlužení nebo mám prostě dát vyjádření ohledně dědictví panu advokátovi který vyřizuje oddlužení a nechat prodej bytu na soudu a také aby soud zaplatil polovinu z bytu bratrovi od otce. ? děkuji za odpověď přeji hezký den
 
Zdravím Vás, pokud jste insolvenční návrh dosud nepodala je nutné zděděný majetek uvést do seznamu majetku, stejně jako zděděné dluhy (pokud nejsou splaceny) uvést do seznamu závazků dlužníka). Pokud je již insolvenční návrh podán a oddlužení schváleno, je otázkou, zda bylo usnesení o dědictví po otci podáno po rozhodnutí o úpadku či před ním. Pokud by se tak stalo po rozhodnutí o úpadku, bude dodatečně zděděný majetek po otci, protože není uveden v seznamu majetku dlužníka zpeněžen insolvenčním správcem a příjem z prodeje tohoto majetku bude použit jako mimořádný příjem a bude rozdělen mezi Vaše nezajištěné věřitele, čímž Vám vzroste míra plnění oddlužení. Pokud by se tak stalo před vydáním rozhodnutí o úpadku je nutné soudu zaslat aktualizovaný soupis majetku dlužníka, kde budou uvedeny i tyto nemovitosti a prodej tohoto majetku je možné následně řešit s insolvenčním správcem. Bohužel nevím v jaké fázi řízení se nacházíte, proto je moje odpověď obšírnější.