Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.181.803

Rozvod a vyvázání z insolvence - splacení poloviny jedním z manželů a tím zbavení se dluhů?

Odesláno: 
Otevřeno 742 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2013 jsem se vdala. Po našem sňatku začaly chodit exekuce. Před naším sňatkem měl manžel dluhy. Najednou se jeho exekuce týkaly i mě.
Zablokované konto, další a další problémy.
Tuto situaci jsme vyřešili insolvencí v roce 2016. Po roce splácení manžel prohrál v automatech firemní peníze.
Chci se nechat rozvést. A tak by mě zajímalo, jestli se můžu vyvázat z insolvence?
Pokud ne a budu jí platit po rozvodu dál, a již už bývalý manžel přestane platit a já sama nedosáhnu na požadovanou částku, co se stane? Podotýkám, že veškeré dluhy byly manžela. Je možné i to, že se insolvence zruší a část dluhů by tím pádem mohla přejít i na mě i když veškeré dluhy byly před naším sňatkem?
A firemní peníze, které manžel zpronevěřil minulý týden můžou vymáhat po rozvodu po mně?
 
Zdravím Vás, dle mého názoru se z insolvence rozvodem "nevyvážete", neboť insolvenční návrh jste podali oba za trvání manželství. Po rozvodu bude nutné změnit splátkový kalendář a je otázkou jak se bude na danou věci dívat konkrétní insolvenční soudce. Jen doporučuji, abyste se pokusila s manželem dohodnout i na vypořádání SJM, což by pro Vás mohlo být výhodnější, ale rozvod manželství sám o sobě nemá vliv na insolvenční řízení jako takové, jen je možné, že soud každému z Vás uloží, abyste iosolvenčnímu správci po právní moci rozsudku o rozvodu manželství každý z Vás hradil odměnu ve výši 1.089,- Kč měsíčně a je na soudci, zda zohlední, že dluhy v insolvenci jsou fakticky dluhy pouze Vašeho manžela. Je pravdou, že pokud by ať již za trvání manželství či po rozvodu manželství míra plnění byla taková, že by nepostačovala pro splnění zákonných podmínek pro splnění oddlužení, soud by mohl oddlužení zrušit a insolvenční řízení buď zastavit nebo na Váš majetek prohlásit konkurs, a to v závislosti na Vašich majetkových poměrech.