Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.346

Exekuce - zesplatnění hypotéky a vliv exekuce na nájemní smlouvu ve spláceném bytě, domě

Odesláno: 
Otevřeno 561 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manžel má exekuci na nemovitosti (zesplatnění hypotéky). Od počátku hypotéky máme rozdělené společné jmění manželů SJM, což exekutor uznal, takže dluh je manžela.
Od počátku také mám s manželem nájemní smlouvu i dítětem.
Podílela jsem se na placení hypotéky formou placení nájmu. Je tato smlouva vůbec platná, když ve smlouvě zní pronájem na doživotní bydlení?
Můžou mně i s dítětem vystěhovat? Lze toto napadnou? jsem ochotná pokud exekutor povolí splátkový kalendář opět se podílet na placení.
Jak vůbec pokračovat dál, když by se nemovitost neprodala půjde do dražby.
Je ještě co zachraňovat?
Děkuji moc za odpověď.
 
Dobrý den,

nájemní smlouva uzavřená na dobu neurčitou platná být může (neznám ovšem její přesné znění), přičemž soudnímu exekutorovi nebrání při zpeněžení nemovitosti jakékoliv již uzavřené nájemní smlouvy. Tyto přecházejí na nového kupujícího. Obvykle však taková uzavřená nájemní smlouva snižuje zájem kupujících, resp. kupní cenu nemovitosti.

Nový vlastník nemovitosti však má možnost nájemní smlouvu na dobu neurčitou vypovědět, pokud byt potřebuje pro sebe nebo někoho z blízkých příbuzných.

Dle mého názoru v současné době nemáte mnoho šancí dům zachránit; exekutor jakékoliv žádosti o splátky vyhovět nemusí, jelikož dlužník (Váš manžel) již jednou sjednaný splátkový kalendář porušil (když nehradil splátky hypotéky) a jen stěží si lze představit, že najednou zčistajasna začně hradit pravidelně v souladu se sjednanými splátkami.