Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.766.111

Dlužník v insolvenci dělá nové dluhy - koho informovat o novém zadlužování?

Odesláno: 
Otevřeno 827 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
nájemnice, která je v insolvenci udělala nový dluh na nájemném a službách v částce 6600, -- Kč. Nejsem jediná komu nově dluží. Podala jsem na ni žalobu o zaplacení dlužné částky, ale nevím jakým způsobem mám informovat soud o tom, že paní dělá nové dluhy.
Insolvenčního správce jsem o novém zadlužení dlužníka se schválenou insolvencí informovala, a ten mi sdělil, že pro tak malé dluhy se insolvence neruší. Domnívala jsem se, že insolvence je podmíněna tím, že dotyčný nebude dělat ŽÁDNÉ další dluhy.
Prosím o radu, jak dále postupovat.
Děkuji.
 
Dobrý den,
- doporučuji o tomto nově vzniklém dluhu informovat napřímo též insolvenční soud dlužníka (nájemnice), a to podáním vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou. Toto vyrozumění má předepsanou formulářovou podobu a naleznete jej na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.

- Zrušení exekuce pro nízkou výši nového dluhu:
Sdělení insolvenčního správce není pravdivé v tom, že pro nízkou částku není možné oddlužení zrušit; platí, že pokud dlužníkovi po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vznikne nový dluh, který je více než 30 dnů po splatnosti, může mít toto jeho jednání za následek zrušení jeho oddlužení soudem. Rozhodnutí ohledně zrušení oddlužení je však plně na rozhodnutí insolvenčního soudu.