Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.064.866

Exekuce, vyplacení dluhu osobou blízkou a příslib splácení + zástava nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 664 x
1 odpověď
 
Bratr vlastní dům, pozemky okolo a půl zahrady, druhou půlku vlastním já a v domě mám věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti.
Bratr tajil dluhy a jeho nemovitosti jsou nyní v exekuci. Jsem ochotna dluhy zaplatit s tím, že mi bude měsíčně splácet určitou částku. Chci se pojistit převodem věcného břemena na podíl na rodinném domě a darováním jeho půlky zahrady mně. Dále jsem se chtěla pojistit smlouvou, kde přislíbí a podepíše, že bude vše řádně splácet, ale zjistila jsem, že nelze notářsky ověřit žádnou smlouvu ohledně nemovitosti, která je v exekuci.
Exekuce má dobu splatnosti do konce října, ale obávám se, že mi to po zaplacení jeho dluhů bratr již nepodepíše. Nevíte, jestli se dá notářsky ověřit podpis a smlouva i přes probíhající exekuci, abych měla jistotu, že bude splácet, co dluží?
 
Dobrý den,

jakákoliv kupní smlouva, kterou Váš bratr podepíše v době, kdy na něj byla již nařízena exekuce, bude posuzována jako neplatná a soudní exekutor by vznesl námitku neplatnosti takového právního jednání.

Jako řešení se nabízí varianta, kdy uzavřete s bratrem dohodu o půjčce ve výši rovnající se uhrazeným částkám spolu s tím, že ve smlouvě se stanoví postup poskytnutí částek tak, že vždy uvedete, že na exekuci oprávněného XY vedenou u Exekutorského úřadu XY uhradíte XY Kč, na exekuce ZZ vedenou u Exekutorského úřadu ZZ uhradíte ZZ Kč atd. a zároveň stanovíte měsíční splátku dluhu, kterou Vám bude bratr každoměsíčně hradit pod ztrátou výhody splátek.

Paralelně se smlouvou o půjčce uzavřete zástavní smlouvou, kterou zřídíte ve svůj prospěch zástavní právo na jeho domě a pozemcích. Podpisy na této zástavní smlouvě musí být úředně ověřené (notář, Czech Point), bez předního ověření podpisu by Vám katastrální úřad tuto smlouvu nepřijat a vklad zástavního práva do katastru nemovitostí nepovolil.
Po uhrazení exekuce / exekucí omezení s nakládáním s nemovitostí zaniknou.

Doporučuji Vám však si na katastru nemovitostí či na CzechPointu nechat vyhotovit list vlastnictví k domu bratra, abyste měla přehled, zda není exekucí více či na nemovitosti neváznou zástavní práva jiných věřitelů (tj. bratr by měl další půjčky).