Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.577

Schválení insolvence a vymáhání nákladů exekuce s jistinou 0 Kč

Odesláno: 
Otevřeno 622 x
1 odpověď
 
11/2011 mi bylo insolvenčním soudem schváleno oddlužení formou splátek při osobního bankrotu.
Advokát zastupující fa Shell v exekuci Ex můj závazek do insolvenčního řízení přihlásil.
A přesto NYNÍ 6tý rok od počátku mé insolvence se nějaký Exekutor, který řeší pohledávku fa Shell a která byla součástí insolvenčního řízení, v exekuci Ex ozval, kdy mi poslal první dopis v této věci v červenci 2017 takto:

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ EXEKUCE
Soudní exekutor JUDr. ...Praha ..., pověřená vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v …. 28.7.2011, č. j. /2011-. , nabylo právní moci dne 26.10.2011, kterým byla nařízena
exekuce podle rozsudku, který vydal Obvodní soud pro Prahu ……. /2010-. dne 23.3.2011, nabyl právní moci dne 11.4.2011, vykonatelný dne 15.4.2011, v exekuční věci oprávněného rozhodla o nákladech oprávněného a nákladech exekuce takto:
Na exekuční řízení zbývá k dnešnímu datu uhradit 19767,66 Kč.
Exekutor ale na mne nyní vymáhá náklady spojené s exekučním řízením. Jistina = 0, uvádí.
Tak když jistina = 0, tak není důvod řešit exekuci, a když není důvod řešit exekuci, tak proč potom platit nějaké náklady?
Insolvenci ale nemám stále uzavřenou, insolvenční soud nevynesl ještě žádný závěrečný dokument, I když je stále urgován a opakovaně žádán! Insolvence nebyla řádně ukončena! A jsem pod soudní ochranou!
MÁ NA TO PRÁVO? Myslím, že ne!
Podle jakého zákona bych měla žádat o okamžité ukončení okrádání mé osoby? Podle jakého zákona mohu požadovat vrácní mojich peněz?
Na co jsou teda insolvence?? A proč nectí mé právo které vyplývá z ochrany soudu ve které ještě jsem?
Děkuji za pomoc
S přátelskými pozdravy
 
Dobrý den,

doporučuji Vám podat proti příkazu k úhradě nákladů exekuce odvolání, které odůvodněte tím, že Vaše insolvenční řízení dosud nebylo pravomocně ukončeno a tedy soudní exekutor není dle § 109 zákona č. 182/2006 Sb. , insolvenčního zákona, po dobu trvání insolvenčního řízení oprávněn exekuci provést, tj. není oprávněn vydat ani žádný exekuční příkaz.

V případě, kdy by insolvenční soud již vydal usnesení, kterým Vaše insolvenční řízení ukončí a Vás zprostí placení neuspokojených pohledávek, spojte odvolání s návrhem na zastavení exekučního řízení ve prospěch oprávněné SHELL dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád).
Pokud takový návrh exekutorovi podáte, dojde k odložení provedení exekuce až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vašem návrhu na zastavení exekuce. V návrhu uveďte, že dluh vznikl již před zahájením insolvence a věřitel se měl se svým nárokem přihlásit. Zároveň k návrhu přiložte usnesení insolvenčního soudu, kterým jste byl od placení pohledávek osvobozen.