Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.774.068

Insolvence zaměstnavatele a mateřská dovolená - odstupné po nástupu po MD

Odesláno: 
Otevřeno 2648 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
v současné době jsem na rodičovské dovolené a budu ještě další rok a půl (do března 2019).
Dozvěděla jsem se od kolegyně, že náš zaměstnavatel má jít do insolvence a poslední měsíc již nezaplatil mzdy zaměstnancům.
Mám nárok od úřadu práce nebo od jiné instituce na odstupné když jsem v podstatě pořád zaměstnancem i když na rodičovské dovolené? Jestli ano v jaké výši a jak mám postupovat?
Děkuji
 
Dobrý den,

jelikož jste v současné době na mateřské dovolené, přicházelo by dle mého názoru do úvahy rozvázání pracovního poměru pouze výpovědí zaměstnavatele dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce, výpovědí zaměstnance nebo dohodou z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu. Zaměstnavatel ani zaměstnanec nicméně nemají žádnou povinnost pracovní poměr rozvazovat. O odstupné nelze žádat.

Nárok na odstupné vzniká zaměstnanci pouze tehdy, pokud je pracovní poměr rozvazován výpovědí ze strany zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů (ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce) nebo dohodou z týchž důvodů. Nárok na odstupné nevzniká v případě, pokud zaměstnanec podá výpověď sám, nebo pokud je pracovní poměr rozvázán dohodou z jiných než organizačních důvodů. Pokud tedy zaměstnavatel nemá zájem dát zaměstnancům výpověď z organizačních důvodů anebo uzavřít s nimi z těchto důvodů dohodu o rozvázání pracovního poměru, nárok na odstupné nevzniká.

Po prohlášení úpadku zaměstnavatele přechází veškerá dispoziční oprávnění na osobu insolvenčního správce. On pak v obdobných případech vypovídá běžně pracovní poměry veškerým zaměstnancům právě z tzv. organizačních důvodů - zrušení zaměstnavatele.

Pokud byste dostala výpověď ze strany zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů, bude Vám náležet odstupné dle doby, po jakou jste u zaměstnavatele byla zaměstnána. Dle ust. § 68 odst. 1 zákoníku práce Vám náleží odstupné, a to ve výši jednonásobku průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval méně než 1 rok / dvojnásobku průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky / trojnásobku průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 2 roky. Mateřská a rodičovská dovolená se do doby pracovního poměru započítává. Vaše nároky z titulu neuhrazeného odstupného Vám může kompenzovat Úřad práce.

Doporučuji vyčkat zahájení insolvenčního řízení na Vašeho zaměstnavatele a zjištění jeho úpadku. Následně kontaktujte insolvenčního správce, který bude v řízení ustanoven.
 
Dobrý den,

Nedávno mi zde byl zodpovězen dotaz jak postupovat když jsem na rodičovské dobolené a múj zaměstnavatel je v insolvenčním řízení. Za zodpovězení moc děkuji. Koukala jsem na stránku justice.cz a i když je zaměstnavatel již měsíc v insolvenci, pořád není přidělený insolvenční správce. Múže se stát že ani nebude přidělený? Koho v takovém případě múžu kontaktovat? Podle úřadu práce mi múžou kompenzovat část odstupného do 5 měsícú od vyhlášení insolvence kde musím doložit výpověď z organizačních dúvodú. Koho mám ale kontaktovat když nebude přirazen insolvrnční správce? Kdo mi taky pak vystaví zápočtoví list když firma nekomunikuje a insolvenční správce taky neni?
Děkuji za odpověd
 
Dobrý den,

insolvenční správce nebyl ustanoven, jelikož pravděpodobně soud ještě nezjistit úpadek zaměstnavatele. Usnesením, kterým soud rozhodne o úpadku zaměstnavatele, zároveň ustanoví osobu insolvenčního správce.

Opakuji, že v současné době Vám nárok na odstupné nevznikl, jelikož Váš pracovní poměr nebyl ukončen. Váš pracovní poměr bude ukončovat až ustanovený insolvenční správce a bude se pak jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, tedy tyto budou následně uhrazeny přednostně před ostatními „běžnými“ pohledávkami ostatních věřitelů.
Mám za to, že v současné situaci není Úřad práce oprávněn Vám cokoliv kompenzovat a ani oprávněn nebude.