Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.050.831

Insolvence, oddlužení - žádost o snížení splátek z důvodu péče o dítě, matka samoživitelka

Odesláno: 
Otevřeno 1302 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
moje snacha je v insolvenci, je samoživitelka se dvěma malými dětmi a insolvenční správce jí strhává nejen z platu, ale bere jí i rodičovský příspěvek. V podstatě splácí cca 8.000 Kč měsíčně,
Dluh činí cca 420.000 Kč. Za 5 let zaplatí téměř sto procent dluhu. Je možné požádat o snížení splátky? Domnívala jsem se, že insolvence umožňuje zaplatit třeba 33%, 50 % atd. Snažila jsem se IS vysvětlit situaci a jeho odpověď zněla, že si má najít takovou práci, aby mohla uspokojit věřitele v plné výši. Těžko si může vybírat, když má dvě malé děti. S mým synem se rozešla a dluh vznikl ještě za jejich společného života (hypotéka) Dům byl prodán, ale ne za částku, kterou si půjčili. Část hradí syn, část snacha. Říkám jí snacha, ale nebyli manželé. Je nějaká cesta ke snížení plateb?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

to, že jsou srážky prováděny nejen z platu, ale i z rodičovského příspěvku, je ze strany správný postup. Rodičovský přípspěvek je ten druh příjmu, který se ze zákona srážkami ze mzdy postihuje.

Základní zásadou insolvenčního řízení je splatit věřitelům celý jejich dluh a pokud to není možné, tak co nejvíce lze, nejméně však 30 % dluhů.

Jedinou možností, jak dosáhnout nižších než zákonných srážek, je požádat písemně soud o tzv. povolení nižších než zákonných srážek. V tom případě musí dlužník uhradit alespoň 50 % svých dluhů. Návrh na povolení nižších než zákonných splátek, adresovaný insolvenčnímu soudu, však musí být odůvodněn, a to jedině změnou poměrů na straně dlužníka. I tak však o nižších než zákonných srážkách z příjmu rozhoduje soud na základě tvrzení dlužníka a předložených důkazů, přičemž na schválení nižších než zákonných srážek není právní nárok.

Ve Vámi uvedeném případě se však domnívám, že soud by „snaše“ nevyhověl, neboť na její straně k žádné zásadní změně poměrů (např. skokově vyšší náklady na lékařskou péči či dojíždění do zaměstnání) od doby, kdy jí bylo schváleno oddlužení, nedošlo.