Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.832.963

Daňový bonus na děti 2018 a insolvence, oddlužení, osobní bankrot

Odesláno: 
Otevřeno 4900 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám schválené insolvenční řízení se splátkovým kalendářem. Ráda bych se zeptala, zda se daňový bonus na děti (jedná se o cca 2.500,-Kč měsíčně), zasílá na účet insolvenčního správce, nebo přímo dlužníkovi na účet bez prováděných srážek? Dva roky mi zaměstnavatel zasílal daňový bonus na děti přímo na můj účet a nezahrnoval jej do insolvence. Nyní jsem změnila zaměstnání a nový zaměstnavatel mi daňový bonus nevyplácí, ale zasílá jej společně s výplatou insolvenčnímu správci.

Dále jsem v předchozím zaměstnání obdržela odstupné ve výši 12-ti měsíčních platů. Odstupné šlo v plné výši na účet insolvenčního správce, který jej využil na úhradu dluhů. Ráda bych se zeptala, zda celé odstupné skutečně náleží do insolvence? Původní zaměstnavatel říká, že by se z něj mělo vypočítat 12x ponechávané minimum.
Děkuji za vysvětlení.
Klára
 
Dobrý den,

ohledně postihnutelnosti daňových bonusů na děti je výklad napříč insolvenčními soudy a jednotlivými soudy nejednoznačný.
Dle mého názoru však daňový bonus podléhá srážkám ze mzdy dlužníka; dle dikce ust. § 207 odst. 2 insolvenčního zákona by měl být celý daňový bonus dokonce poukázán insolvenčnímu správci, a to jako mimořádný příjem dlužníka.

Ohledně odstupného je odlišný režim případě, že ihned nastoupíte do nového zaměstnání, a odlišný režim, pokud budete po skončení zaměstnání nezaměstnaná. Každý měsíc Vám totiž náleží nezabavitelné minimum pouze jedenkrát.
V tomto případě jediný správný postup je takový, že insolvenční správce každý měsíc přičte k čistému příjmu, který za daný měsíc reálně máte, částku rovnající se 1/12 obdrženého odstupného.
Pokud byste dosáhla maxima nezabavitelné částky již ze mzdy za daný měsíc, insolvenční správce 1/12 odstupného rozvrhne mezi věřitele.
Pokud byste nedosáhla maxima nezabavitelné částky již ze mzdy za daný měsíc, insolvenční správce by měl k čisté mzdě přičíst 1/12 odstupného, vypočítat výši srážky, rozdíl mezi spočtenou a již vyplacenou nezabavitelnou částkou Vám zaslat a zbytek rozvrhnout mezi věřitele.