Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.864.226

Exekutor zapomněl vydražit pozemek kolem vydražené stavby - zamítnutí hypotéky kvůli nemožnosti vstupu do budovy

Odesláno: 
Otevřeno 629 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v srpnu 2016 jsem vydražila nemovitost. Následně jsem podepsala předhypoteční a hypoteční úvěr.
V průběhu roku 2016 jsem zjistila, že exekutor zapomněl do dražby vložit i společný pozemek okolo nemovitosti. Ale banka si tento pozemek do smlouvy vložila.
Nyní mi banka nechce předhypoteční úvěr převést na hypoteční, jelikož právně nemám přístup k nemovitosti. Takže jsem předhypoteční úvěr byla nucena prodloužit a v této chvíli řeším co a jak dál. Neustále píši na ex. úřad, zda se uskuteční dražba společného pozemku, ale je to zdlouhavý proces.
Řeším i možnost vložení jiné zástavy, ale s tím jsou spojené další poplatky. Banka neuznala můj návrh na změnu předmětu zástavy. Poslala jsem tedy žádost o vyřešení sporu na finančního arbitra.
Žádám Vás tedy o radu s jakou institucí to řešit a jak.
Je to chyba exekutora, jak tvrdí banka?
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud byl pozemek ve vlastnictví povinného a banka jej měla zatížen zástavním právem smluvním, což je možné zjistit formou úplného výpisu z katastru nemovitostí u tohoto pozemku, tak pokud byla dražena v exekuční dražbě pouze nemovitost bez pozemku, jedná se dle mého názoru jednoznačně o pochybení exekutora, které by měl i ve svém vlastním zájmu co nejdříve napravit a tento pozemek počít dražit, neboť dle nového občanského zákoníku platí, že stavba je součástí pozemku a právě tato skutečnost by Vám mohla dosti zkomplikovat život, a to i v souvislosti s hypotečním úvěrem, vše lze rovněž provizorně řešit i tzv. právem stavby, což je služebnost, ale toto řešení je provizorní a nikoli trvalé. Nicméně bližší závěry o tom, kdo pochybil je nutné učinit až po shlédnutí úplného výpisu z katastru nemovitostí u pozemku, o který se jedná, dříve je to předčasné, neboť to stejně dobře může být i pochybení banky, tedy pokud by zde zástavní právo smluvní ve prospěch banky nebylo zapsáno.