Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.275

Zrušení darovací smlouvy "sponzora" v insolvenci, odměna pěstouna a oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 802 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v 03/2015 jsme společně s manželkou zažádali o insolvenci která nám byla povolena. Vzhledem k nízkým příjmům, které jsme v té době měli jsme na radu IS zajistili dvě darovací smlouvy. V současné době se oba naši "Sponzoři" dostali do situace kdy již nemohou tento závazek plnit.
Současně v uplynulém období stouply naše příjmy natolik, že jsme schopni závazky hradit sami.
Je prosím nějaká cesta jak sponzory vyvázat z povinnosti měsíčních splátek?
Druhá část dotazu se týká skutečnosti, že jsme se s manželkou rozhodli 2017 vzít do pěstounské péče neteř o kterou se její rodiče nemohou starat.
Vzhledem k tomu nám byla přiznána odměna pěstouna, kdy následně po nás požadoval IS výplatní pásky a provedl přepočet insolvenčních srážek, kdy podporu pěstouna započítal jako příjem, avšak tímto došlo k tomu, že po nás v současné době IS požaduje doplatit částku která je dvakrát vyšší než podpora pěstouna s odůvodněním, že mi razantně stoupl příjem.
V daném případě, pokud se budu řídit těmito výpočty zůstane mi každý měsíc pro 6 lidí (dva dospělí a 4 děti) cca 25000 na veškeré výdaje.
Samozřejmě chápu, že jsme v insolvenci, avšak jak postupovat pokud po uhrazení nájmu a dalších podobných výdajů, školy, školky nemáme ani korunu, nebo nezaplatím nájem a tím dojde ke vzniku nových dluhů. Je možné požádat o přepočet splátek? Případně jak a jakou cestou.
Děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den,

pokud dárci již dále nejsou schopni darovací smlouvy plnit, je třeba od takové darovací smlouvy písemně odstoupit. Toto písemné odstoupení od smlouvy dárci, které bude obsahovat též uvedení důvodu odstoupení od smlouvy, zašlou v kopii insolvenčnímu soudu a ideálně též Vašemu insolvenčnímu správci. Insolvenční soud bude zkoumat, zda jste i bez takových darů schopni dostát podmínkám oddlužení (tj. uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek).

Co se týká odměny pěstouna postupoval insolvenční správce řádně, když odměna pěstouna je příjmem, který podléhá srážkám ze mzdy jako by se jednalo o čistou mzdu. V tomto případě by bylo možné insolvenční soud písemně požádat o povolení nižších než zákonem stanovených srážek z důvodu zvláštních důvodů hodných zřetele, a to s ohledem na vyživovací povinnost k dětem a zároveň s ohledem na neteř v pěstounské péči. Takové žádosti sice soud nemusí vyhovět, ale zpravidla jí vyhoví. I tak však musíte po celou dobu trvání oddlužení splňovat podmínku předpokladu uhrazení 30 % pohledávek.