Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.141.742

Exekuce majetku nedlužníka v nájemním bytě, domě, nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 452 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
do mého domu přišel exekutor za nájemníkem, který zde má trvalý pobyt, a označil mé věci jako zabavené.
Jsou většinou 6-7 let staré a nemám od nich už účtenku, nebo jsou vyhrané v soutěži. Jak mám dokázat, že jsou věci v mém vlastnictví?
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, tak to bude těžké, pokud tyto věci nejsou uvedeny jako Váš majetek v nájemní smlouvě, tak tyto skutečnosti zřejmě neprokážete. Jako další naději však vidím v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), který výslovně upravuje věci, které nelze zabavit ani povinnému, a pokud by tyto věci byly zabaveny jedná se ohledně těchto věcí za zákonný důvod k zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.
Jen dodávám, že návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) je možné podat jen do 30 dní ode dne, kdy jste se o zabavení svých věcí dozvěděli, a že zmeškání této lhůty nelze prominout.
Pokud máte alespoň fotografie těchto věcí a je z nich patrné datum a čas jejich pořízení, pokud je to předtím, než se k Vám tento nájemník přestěhoval je možné zkusit vlastnické právo k zabaveným věcem doložit fotografiemi a úředně ověřenou kopií nájemní smlouvy, kdy z těchto listin a důkazů bude zřejmé, že věci jsou Vaše, neboť jsou foceny předtím než se k Vám tento nájemník (povinný) přistěhoval.