Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.215

Doplacení zbytku dluhu po insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 589 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám již ukončenou insolvenci a soud mě osvobodil od
placení zbytku dluhu.
Po skončení insolvence se mi ozvala hypoteční banka s tím, že mám splácet zbytek hypotéky i přesto, ze již nemá zástavu nemovitosti, neboť dala souhlas insolvenčnímu správci k prodeji nemovitosti v částce 70% v insolvenci.
Může banka vyžadovat doplaceni zbytku částky.
 
Dobrý den,

pokud banka přihlásila svou pohledávku jako zajištěnou nemovitostí a tato nemovitost byla v návaznosti na její pokyn zpeněžena, uspokojovala se pohledávka banky pouze z výtěžku zpeněžení.

Pokud soud vydal usnesení, kterým Vás v souladu s ust. § 414 zákona č. 182/2006 Sb. , insolvenční zákon, osvobodil o placení zbytku dluhů, banka po Vás již nemže žádat doplacení úvěru.

Vůči dlužníku nelze po právní moci usnesení vymáhat žádnou pohledávku vzniklou před zahájením insolvenčního řízení ani příslušenství těchto pohledávek (bez ohledu na to, kdy toto příslušenství přirostlo), nelze pro ně nařídit exekuci ani nelze exekuci, která byla již dříve nařízena, vykonat.

Doporučuji písemně reagovat bance tak, že nejste povinen tuto pohledávku hradit, jelikož se na ni vztahuje pravomocné usnesení soudu o osvobození od placení zbytku dluhů a usnesení bance v kopii k dopisu přiložit.