Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.774.105

Exekuce matky dítěte - exekuce, zabavení výživného, alimentů

Odesláno: 
Otevřeno 995 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda má exekutor právo sahnout na vyplacené dlužné výživné. Děkuji.
 
Dobrý den,

výživné je příjmem dítěte, nikoliv jeho matky / otce. Exekutor tedy nemůže vyplacené výživné postihnout. Postihl-li však exekutor bankovní účet, na který bylo výživné zasíláno, je nutné toto sdělit exekutovi a požádat o vrácení takto zabavených částek. Exekutoři blokují veškeré účty povinných, které jsou na jejich jméno vedeny, protože oni neví (a ani nemůžou), k jakému účelu byly jednotlivé účty zřízeny či jaké transakce jsou na účtu prováděny.

Pokud je však na Vaši osobu vedena exekuce, zvážila bych si nechat zasílat výživné složenkou.
 
Zdravím Vás, dotaz je příliš obecný, takže na něj bez dalších doplňujících informací nemohu odpovědět. Prosím Vás tedy o odpovědi na následující otázky:
- byl konkurs již pravomocně ukončen,
- máte exekuci přikázáním pohledávky z účtu povinného (blokace účtu) a dlužné výživné Vám bylo uhrazeno právě na tento účet,
- můžete doložit, že peníze, které byly exekučně zabaveny jsou rovny dlužnému výživného.
Pokud by konkurz či insolvenční řízení nebylo pravomocně skončeno, exekutor dle mého názoru nemůže exekuci vykonat, což znamená, že by neměl strhávat žádné peníze z účtu povinného ani provádět exekuci na majetek povinného jinými způsoby provedení exekuce (srážky ze mzdy, prodej movitých věcí povinného, .).
Pokud by konkurz či insolvenční řízení bylo pravomocně ukončeno, tak se obnovují veškeré exekuce, které měl dlužník před podáním insolvenčního návrhu. Pokud by v tomto případě došlo k blokaci účtu povinného, na který bylo vyplaceno dlužné výživné, pro exekutora jsou tyto peníze příjem, který může zabavit, neboť on neví o jaké peníze se jedná. V tomto případě je tedy nutné podat návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) a požádat o vrácení exekučně zabavených peněz z účtu povinného, neboť se jedná o výplatu dlužného výživného na nezletilé dítě, což je nutné doložit jak rozhodnutím o určení výživného, vyčíslením dlužného výživného a výpisem z účtu povinného, neboť výživné je určeno na výživu nezletilého dítěte a nemělo by být exekučně zabaveno. Pro příště Vám doporučuji, aby Vám bylo výživné či dlužné výživné hrazeno poštovní poukázkou (složenkou) nebo v hotovosti, je-li to možné. Dále můžete, pokud potřebujete peníze zajít na pobočku banky, u které je blokovaný účet veden a zde v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu požádat o výplatu nezabavitelné částky povinného, banky Vám na základě Vaší žádosti tuto částku ve výši 6.820,- Kč vyplatí, jen vězte, že tento krok můžete učinit jen jednou po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného, o čemž by Vás měl exekutor poučit.
Dále pokud pracujete a mzda je Vám vyplácena na blokovaný účet je dobré se v práci dohodnout na výplatě mzdy v hotovosti nebo složenkou, aby Vám zbylá část mzdy nebyla vyplácena na blokovaný účet, kdy si tyto peníze vezme exekutor a Vy byste tedy neměla nic.