Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.306.995

Svěřenský fond na ochranu dědictví před exekucí - budoucí dědic má exekuci a je zadlužený

Odesláno: 
Otevřeno 1151 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
řeším situaci, kdy žijící babička, která má dvě děti (jediní dědicové), plánuje napsat poslední vůli. Problém je, že na jedno z jejích dětí je uvalena exekuce kvůli dluhu a v případě dědického řízení bude tedy tato část zabavena. Cílený stav, kterého by si babička přála dosáhnout, nastane, když by se dědictví přeneslo na potomky exekuovaného dítěte.
Pokud je mi známo, v případě klasického dědického sporu i přes napsání závěti budou obě děti neopomenutelní dědici a tedy část (1/4) zákonného podílu by upadla do rukou exekutora. Tato situace by se dala vyřešit poměrně jednoduše převedením majetku na potomky exekuovaného dítěte babičky, ale babička se nechce vzdávat kontroly nad svým majetkem za jejího života. Napadlo nás pro tento účel využít svěřenského fondu. Jedna možnost je, že by se majetek převedl na neexekuované dítě babičky + potomky exekuovaného dítěte a ti by spolu založili svěřenský fond, kde by obmyšlenou byla babička. Druhá možnost je taková, že by babička založila svěřenský fond a obmyšlená by byla sama, se stanovením podmínky pro případ smrti.

Chtěl bych se zeptat, jestli je při takovémto postupu majetek v bezpečí a neukrojí se z něj žádná část exekutorovi, případně jestli existuje jednodušší nebo jiný postup jak tuto situaci vyřešit.

Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

zřízení svěřenského fondu samozřejmě možné je, ale jako jednodušší variantu považuji vydědění jednoho z potomků pro jeho marnotratnost.

Tento institut je nově zakotven v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, přičemž vydědění se vztahuje pouze na konkrétní osobu, nikoliv však na jeho potomky (dědice), V tomto případě by po smrti zůstavitele byl majetek rozdělen podle jeho poslední vůle tak, že jednomu z potomků by náležela ½ dědictví a namísto druhého potomka, který byl vyděděn (a institut neopominutelného dědice by se zde tak nepoužil), by nastoupili jeho zákonní dědici (vnukové). Podmínka, že je-li vyděděný tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je tu obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl, tak musí jeho povinný díl zůstat jeho potomkům, je zde splněna.

Pro právní jistotu však babičce doporučuji závět pořídit ve formě notářského zápisu, kdy originál závěti sepsané notářem zůstává vždy uložen u notáře a údaj, že závěť byla sepsána, notář zapisuje do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o závěti činí 1.500,00 Kč bez DPH. Cena je stejná i v případě, že notářský zápis obsahuje závěť i vydědění. Cena za zápis listiny do Evidence právních jednání pro případ smrti činí celkem 300,00 Kč bez DPH.