Počet stránek ve webu: 40.449

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.382

Sloučení více exekucí u různých exekutorů - postup, informace, návod jak na to

Odesláno: 
Otevřeno 901 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Zjistila jsem, že má přítel 15 exekuci. Trvalé bydliště na úřadu - tzv. bezdomovecký trvalý pobyt.
Pro poštu si taky nechodil. Těchto 15 exekuci je od roku 2012 do 2017. Žádnou tedy asi neplatil, protože když jsem mu to řekla, tak byl v šoku, že tolik.
Pracuje někdy, takže asi bez smlouvy.
No zjišťuji, že nevím s kým žiji.
Chtěla jsem se zeptat kde a čím začít? Chce to platit, ale nevíme jak začít a komu začít první splácet. Je to nová situace.
Dají se všechny exekuce sloučit?
Předem děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

všechny exekuce sloučit u jednoho soudního exekutor nelze. Slučují se, a to vždy, pouze exekuce vedené totožným oprávněným (věřitelem) proti témuž dlužníkovi.

Hodlá-li Váš přítel tuto situaci začít řešit, doporučuji prve zajít na nejbližší poštu poskytující službu tzv. CzechPoint a požádat o vystavení ověřeného výpisu z Centrální evidence exekucí, abyste měli přehled o veškerých exekučních věřitelích.
Zároveň by bylo vhodné, aby si přítel doručenou poštu přebíral – buď osobně anebo zřízením dosílky na jinou adresu než adresu trvalého bydliště.

S ohledem na počet nařízených exekucí bych v této situaci zvážila i podání insolvenčního návrhu s žádostí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Obraťte se na advokáta anebo tzv. akreditovanou osobu (seznam naleznete na stránce: https://sako.justice.cz/), kteří jako jediní mohou od 01.07.2017 podat jménem dlužníka příslušný návrh. Poradí Vám, zda je přítel schopen dostát podmínkám oddlužení (tj. za 60 měsíců zaplatit alespoň 30 % svých dluhů). V tomto případě bude ale třeba, aby si přítel našel stále zaměstnání (uzavřel písemnou pracovní smlouvu) ; v opačném případě by se mohl točit v bludném kruhu.