Počet stránek ve webu: 40.449

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.348

Proti usneseni není možnost dovolání přípustná

Odesláno: 
Otevřeno 626 x
1 odpověď
 
Odvolací soud zrušil rozsudek z roku 2004, byla mne odňata možnost jednat před soudem. Nařídil, aby se znovu rozhodlo u prvoinstančního soudu. Proti tomuto usnesení jak rozhodl, není dovolání přípustné.
Exekuce na katastru byla před zrušením rozsudku
Exekutor zaslal k obvodnímu soudu v květnu, zatím čeká na rozhodnutí soudu.
Soud může i návrh o zastavení zamítnout.
Věřitel odmítá dát návrh o zastavení
Pan soudce u obvodního soudu na mou otázku, jak rozhodne o zastavení exekuce, že on nerozhoduje o zastavení exekuce.
Exekuční titul je z roku 2004 neplatný a dovolání nepřípustné.
Exekutor nemůže sám jednat bez návrhu o zastavení
Zatím obvodní soud v prvoinstančním řízení rozhodl
v můj prospěch a žalobu zamítl.
Nechápu, proč mám čekat jestli se žalobce odvolá
Jedná se o nový rozsudek, kde bude určeno po projednání věcné stránky, co má kdo uhradit, mně požadovaný nedoplatek za vodu z roku 1998 vůbec náleží. Tu radu, ať počkám na odvolání žalobce mne dal také právník.
Nebo se třeba neodvolá?
 
Zdravím Vás, abych Vám mohla dále a přiléhavě odpovědět potřebuji vědět, zda usnesení o zastavení exekuce, o kterém jste se zmiňovala v minulém dotazu nabylo právní moci či nikoli, neboť toto je dle mého názoru skutečně zásadní věc. Od této skutečností je nutné "se odpíchnout", a proto je nutné to mít postavené na jisto.
Pokud proti usnesení není dovolání přípustné, tak nelze podat mimořádný opravný prostředek. Pokud byla věc vrácena soudu prvního stupně jak nyní uvádíte, je tento soud vázán právním názorem odvolacího soudu, proto musí věc znovu posoudit dle instrukcí odvolacího soudu a poté věc rozhodnout. Pokud se tak již stalo, je nutné vyčkat, zda ve věci nebude podáno odvolání.
Jinak mám za to, že návrh na zastavení exekuce může podat jak oprávněný tak i povinný, pokud jsou ve věci naplněny zákonné důvody pro zastavení exekuce, které jsou upraveny v ust, § 268 odst. 1 písm. a) - h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). O návrhu na zastavení exekuce rozhoduje exekutor a pokud nerozhodne on, tak o něm rozhoduje soud.
Soudce obvodního soudu chápu, neboť je to soudce soudu odvolacího, jehož činnost je omezena na rozhodování o odvolání, a pokud předmětem odvolání nebylo odvolání proti návrhu na zastavení exekuce, nebo pokud věc vrátil soudu prvního stupně, tak o této věci bude rozhodovat soud prvního stupně, proto je dle mého názoru nutné vyčkat rozhodnutí soudu prvního stupně a poté čekat, zda bude v této věci podáno odvolání či nikoli. I když uvádím, že odpovídám bez znalosti spisu, což může být vždy zkreslující.